Neredzam iemeslu vilcināties ar referenduma procedūras uzsākšanu, lai panāktu Satversmes 110.panta grozīšanu

Reaģējot uz skandalozo Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”, ko vērtējam kā gadu simtos tautas vērtību sistēmā iedzīvinātās izpratnes par dabisku ģimeni kā tautas izdzīvošanas un ataudzes pamatu, ļaunprātīgu izkropļošanu, un līdz ar to arī pašas valsts amatu graušanu, Nacionālā Savienība „Taisnīgums”, sagatavojusi likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmes 110.pantā”. Mērķis ir rosināt tautas nobalsošanu (referendumu) par Satversmes 110.panta grozījumiem jeb tā izteikšanu jaunā redakcijā: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. Valsts, aizsargājot un atbalstot bērnu tiesības, īpaši aizsargā to tiesības uz sava bioloģiskā dzimuma identitāti.” Šādu, ģimenes jēdzienu precizējošu, Satversmes grozījumu panākšanu uzskatām par būtisku laikā, kad mērķtiecīgi dažādos veidos tiek uzbrukts gadu simtos nostiprinātai un vispāratzītai izpratnei par ģimeni, kā arī pašai ģimenes institūcijai, cenšoties dažādiem līdzekļiem to ārdīt un kropļot niecīga seksuāli dezorientēta mazākuma interesēs.

Lai arī darbu pie likumprojekta esam sākuši jau aizvadītā gada nogalē, esam informēti, ka līdzīgu darbu veic arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Esam arī pauduši atbalstu konservatīvi domājošo Saeimas deputātu centieniem Satversmes 110.panta grozījumus panākt parlamentārā ceļā (https://www.taisnigums.lv/2021/01/atbalstam-visus-centienus-nostiprinat.html), attiecīgi pakārtojot savu grozījumu versiju tai, kas nākusi klajā publiskajā telpā, kā arī atturoties no sava likumprojekta virzīšanas. Mēs skaidri apzināmies spēku samēru Saeimā, un uzskatām, ka Satversmes 110.panta grozījumu panākšana paramentārā ceļā ir bez cerībām, tomēr atbalstām kaut mēģinājumu, no kura vienīgais sausais atlikums var būt jautājuma uzturēšana dienaskārtībā.

Taču, mēs arī apzināmies, ka laiks iet. Un šo laiku ļaunprātīgi izmanto destruktīvie, pagaidām vēl mazākumu pārstāvošie spēki, lai veiktu intensīvu antiģimenisku antivērtību propagandas kampaņu medijos, tostarp arī ar reideriskām metodēm sagrābtajos sabiedriskajos medijos, akadēmiskajā vidē, valsts administrācijā. Jeb LSM ziņu redaktores Ritas Rudušas vārdiem izsakoties, dienu dienā notiek sabiedrības “nogatavināšana”, lai tā brīvprātīgi pieņemtu pašiznīcināšanās ideoloģiju. Vienlaikus jūtams arī sākotnējā entuziasma noplakums sabiedrības konservatīvajā daļā, ko vieno vēlme Satversmē nostiprināt dabiskas ģimenes jēdzienu. Tādēļ mūsu pozīcija ir viennozīmīga: ar referenduma procedūras uzsākšanu nedrīkst vilcināties!

Mēs apzināmies, ka referenduma ierosināšanas slieksnis ir augsts. Tāpēc skaidrs, ka to būs iespējams pārkāpt tikai iesaistoties parakstu vākšanā pēc iespējas vairāk organizācijām, partijām, biedrībām, draudzēm, neformālām kopām. Šis ir vērtību jautājums, zem kura būtu jāvienojas neatkarīgi no tautības, reliģiskās piederības vai politiskajām simpātijām.

Par vislabāko veidu kā panākt vienotību un kopdarbu prasošo rezultātu, uzskatām maksimālu jautājuma depolitizāciju. Mēs vēlamies, lai referendumu iniciētu nevalstisko sektoru pārstāvji, bez tiešas saiknes ar politiku vai reliģiskajām konfesijām, un tieši viņus arī publiski aicinām rīkoties! Mēs gaidām skaidras atbildes: kas un kad iesniegs likumprojektu tautas nobalsošanai? Kas ir gatavs uzņemties koordināciju, visu ieinteresēto pušu maksimālu iesaisti procesā, lai tas tiktu veiksmīgi novadīts līdz uzvarai? Un mēs sagaidām atbildes un rīcību vistuvākajā, tas ir- mēneša, laikā.

Nesagaidot aktīvu rīcību no nevalstiskā sektora pārstāvjiem, esam gatavi saviem spēkiem rosināt referendumu par Satversmes 110.panta grozījumiem, uzņemties sekojošās grūtības un atbildību. Tomēr, vēlreiz izsakām cerību uz ātru un apņēmīgu rīcību no tradicionālās vērtības un ģimeņu intereses pārstāvošu nevalstisko organizāciju puses.

Nacionālās Savienības “Taisnīgums” valde

09.02.2021