Vēsture


Nacionālā Savienība “Taisnīgums” ir latviešu nacionālistu politiskā partija, kuras ideoloģija balstās uz latviešu nacionālismu, ekonomisko patriotismu, sociālo taisnīgumu un vērtību tradicionālismu.

Partija dibināta 2000.gada 10.jūnijā ar nosaukumu Latvijas Nākotnes partija.

Partijas dibināšanas iniciatori bija nacionāli noskaņoti sabiedriskie darbinieki un politiķi, kas bija saistīti ar Latvijas Nacionālo neatkarības kustību (LNNK) un nacionāli patriotiskām sabiedriskajām organizācijām, un bija vīlušies parlamentā pārstāvētās apvienības Tēvzemei un Brīvībai/LNNK remdenajā politiskajā kursā un ciešajā sadarbībā ar kādreizējo komunistu nomenklatūru pārstāvošajām partijām, ko vērtēja kā sākotnējo nacionālo ideālu nodevību.

Par partijas dibināšanas manifestu var uzskatīt 1999.gada decembrī, izplatīto uzsaukumu “Latviešu nākotnes vārdā. Atklāta vēstule Lielajā gadu mijā”, kas saturēja asu valdošās elites piekoptās nacionālās un saimnieciskās politikas kritiku un izvirzīja ideālu- latvisku Latviju: Gan atkarība no rietumu pasaules ciniskās monopolvaras, gan neokoloniālisma centieni Krievijā ir latviešu tautai bīstami… Nacionāli patriotiskā audzināšana ļaus latvju jaunatnei atgūt to pasaules uzskatu, kas nepieciešams, lai arī nākotnē Latvijas īstie saimnieki joprojām būtu latvieši.”

Starp uzsaukuma parakstītājiem bija leģendārais nacionālkomunistu līderis, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks un LNNK dibinātājs Eduards Berklavs, valodnieks Jānis Kušķis, kultūrvēsturnieks Romāns Pussars, mūziķis Artis Kumsārs, gleznotājs Jurģis Skulme, rakstnieks Gunārs Birkmanis, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks Agris Šēfers, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības aktīvists Austris Ozols, literāts Māris Linde un citi.

Par partijas pirmo vadītāju tiek ievēlēts Romāns Pussars (1932.12.VII Lutriņu pag. Rūtos – 2011. 1. marts, Rīgā ). Vēlākajos gados viņu nomaina Artis Kumsārs (1942. 2.VIII, Praulienas pagasta Skubos – 2013.gada 14.XI, Madonā).

Neskatoties uz to, ka partija spēja pulcēt daudzus godājamus vecākās paaudzes latviešu inteliģentus, politiskus panākumus tā neguva, un darbība pamazām apsīka.

Par partijas jaunu sākumu var runāt sākot ar 2013.gadu, kad tajā notiek paaudžu nomaiņa, iesaistoties aktīviem vidējās un jaunākās paaudzes pārstāvjiem, kas kādreiz bija saistīti ar nu jau darbību pārtraukušo Nacionālā Spēka Savienību (NSS), un patriotisko jauniešu organizāciju “Klubs 415”.

Partija tika pārdēvēta par Nacionālo Savienību “Taisnīgums”, par priekšsēdētāju tika ievēlēts Viktors Birze, tika pieņemta jauna, laikmetam atbilstoša partijas programma.

Ņemot vērā, ka partijas jauno kodolu veidoja cilvēki, kas vēsturiski bija saistīti ar NSS, to lielā mērā var uzskatīt arī par NSS vēstures, ideoloģijas, estētikas un tradīciju turpinātāju.

Sākot ar 2015.gadu partija atjaunojusi aktīvu darbību. Togad Latviju skar globālā migrācijas krīze, un NS“Taisnīgums” kļūst par aktīvāko pret imigrācijas spēku Latvijā, cita starpā (kopā ar tuvcīņas klubu “Tēvijas Sargi”) organizējot trīs masu protesta akcijas pret Eiropas Savienības uzspiestu imigrantu izvietošanu Latvijā.

Kopš tā laika partija aktīvi pozicionējas paužot savu viedokli par dažādiem politiskajiem jautājumiem, uzturot interneta vietni un sociālo tīklu profilus, gan arī rīkojot priekšlasījumus, piketus un sapulces.

“Taisnīgums” ar saviem sarakstiem piedalījies 2017.gada pašvaldību vēlēšanās Liepājā (3,18% balsu) un 2020.gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās (0,23%).