Ideoloģija

ģenerālis Pēteris Radziņš
"Visā dabā katrs stāds, katrs kustonis aizstāv savu būtību līdz beidzamam un nekad nepārvēršas par otru. Cilvēcē ir diedelnieks vienīgais, kurš negrib būt par to, kas viņš ir, lūdz katru pēc Dieva dāvanām. Visi citi cilvēki paši sev sagādā visu, ko Dievs ir dāvinājis. Tādēļ arī diedelnieks ir tā tauta, kura negrib aizstāvēt savu būtību, un tādai tautai ir jāmirst un jāpazūd. Katra tauta, kura sevi atzīst un ciena kā tautu, arī aizstāvēs sevi līdz beidzamam, tā neatļaus svešiniekiem atņemt savas dabas bagātības, tā nepaliks par svešinieku kalpu un pēc tam nepāries pavisam svešniecībā, nozūdot kā atsevišķa tauta."
ģenerālis Pēteris Radziņš

Nacionālā Savienība "Taisnīgums" iestājas:

Par nacionālu, latvisku latviešu valsti.
Pret multikulturālismu, internacionālismu un bezdzimtenes kosmopolītismu.

Par latviešu nacionālās identitātes aizsardzību.

Pret etniski un kulturāli svešu vai jebkuru uzspiestu imigrantu ieceļošanu un sveštautiešu uzkundzēšanos.

Par etniski un kulturāli viendabīgu valsti ar stabilu latviešu vairākumu.

Pret Latvijas pilsonības piešķiršanu latviešu tautai nelojāliem cilvēkiem un uzturēšanās atļauju tirdzniecību.

Par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.
Pret rusifikācijas turpināšanos.

Par patiesi neatkarīgu Latviju. 
Par Baltijas vienotību un Baltijas-Melnās jūras savienību.
Pret Maskavas, Briseles un Vašingtonas globālistu diktātu.

Par tradicionālajām vērtībām un stiprām ģimenēm.

Pret perversiju un patoloģiju propagandu, agresīvo homoseksuālismu, feminismu un seksuālo visatļautību.

Par sabiedrību, kurā valda ideālisms, sabiedriskā aktivitāte latviešu solidaritāte

Pret egoismu, alkatību, apātiju, un vienpusēji materiālistisko domāšanu.

Par sociāli taisnīgu labklājības valsti.

Pret laupītājkapitālismu un internacionālo augļotāju kundzību.

Par cilvēka cienīgām algām, pensijām un taisnīgu nodokļu sistēmu.

Pret sociālo nevienlīdzību, netaisnību un sistēmu, kas kalpo tikai bagātajiem.

Par drošu Latviju ar stipru armiju NATO ietvaros, vispārēju militāru apmācību un apbruņotu tautu.
Pret gļēvulību un noziedzīgi vieglprātīgu attieksmi valsts aizsardzības jautājumos.

Par valsts vienmērīgu attīstību.

Pret varas un ekonomikas koncentrēšanos Rīgā.

 
Par Latvijas lauku atdzimšanu un stiprām mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.
Pret jaunu muižu veidošanos, industriālo lauksaimniecību, Latvijas zemes un mežu izpārdošanu ārvalstniekiem.