Nacionālā Savienība "Taisnīgums"

Nacionālistu politiskā partija, kuras ideoloģija balstās latviešu nacionālismā, ekonomiskā patriotismā, sociālā taisnīgumā un vērtību tradicionālismā.

Ziedo Nacionālajai Savienībai ” Taisnīgums” 
Konts: LV38HABA0551043424778

Ideoloģija

Nacionālisms

Nacionālās Savienības “Taisnīgums” idejas balstītas latviešu nacionālisma, ekonomiskā patriotisma, sociālā taisnīguma un vērtību tradicionālisma idejās.

Latvijas valsts īstenotās politikas pamats ir nacionālisms – dzīvesziņa, kas par svarīgāko jebkurā darbībā atzīst tautas vairākuma vitālās intereses, ar tām saprotot  lietderīgi samērotu atsevišķu cilvēku interešu kopumu, kā arī vēsturisko, sociālo un tautas tradicionālajās vērtībās balstītu vispārcilvēcisko taisnīgumu.

Par aktuālo

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu. Uzskatām, ka esošais Saeimas sastāvs un tajā pārstāvēto politisko veidojumu spēku samērs ir ļāvis

Read More »

Mūsu programma

Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS idejas balstītas latviešu nacionālisma, ekonomiskā patriotisma, sociālā taisnīguma un vērtību tradicionālisma idejās. Mēs piedāvājam atvērta tipa programmu, jo uzskatām, ka politiskais un ekonomiskais stāvoklis valstī ir strauji mainīgs, tādēļ rodas nepieciešamība formulēt savu nostāju aizvien jaunos izaicinājumos, kā arī pārskatīt savu viedokli lietās, kas zaudējušas aktualitāti. Mēs piedāvājam programmu turpināt izstrādāt kopā. Piedalīties var ikviens interesents, jo sevišķi dažādu nozaru profesionāļi. Nemainīga paliek partijas nostāja nacionālajā jautājumā: Latvijai jākļūst par sociāli taisnīgu, nacionālu latviešu valsti!