Atbalstām Latvijas derusifikāciju!

Partija “Nacionālā savienība “Taisnīgums,” reaģējot uz plašsaziņas līdzekļos un
sociālajos tīklos izvērsto nomelnošanas kampaņu pret Liānas Langas iesākto
pilsonisko kustību “Atkrievisko Latviju!” un Liānu Langu personīgi, izsaka
pilnīgu un nedalītu atbalstu šai iniciatīvai, tās vadītājai un virsmērķim – panākt
krievpadomju okupācijas laikā (1940.-1991.g.) okupantu noziedzīgās
koloniālās politikas ietvaros izvērstās Latvijas rusifikācijas jeb pārkrievošanas,
kā arī pret latviešu tautu vērsta kultūras etnocīda izbeigšanu un tā seku
likvidēšanu.
Uzskatām, ka līdzšinējo Latvijas valdību pieļautā, tieši un netieši atbalsītā,
Satversmei un 2012.gada tautas referenduma rezultātiem neatbilstošā lienošā
divvalodība nekavējoties pārtraucama, veicot atbilstošas likumdošanas
izmaiņas, kas noteiktu skaidru un nepārprotamu latviešu valodas lietošanu
publiskajā telpā.
NS “Taisnīgums” arī vērš uzmanību ka, tā vietā, lai būtu uzticīgi Latvijai,
stiprinātu tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, kā to
prasa Saeimas deputāta zvērests, A.Šlesers un viņa vadītais prokrieviskais
grupējums “LPV” vēršas pret šo sabiedrisko kustību un tās vadītāju, mēģinot
iesaistīt savās apšaubāmajās darbībās arī valsts drošības iestādes un
prokuratūru. NS “Taisnīgums” uzskata, ka šādā rīcībā saskatāmas politiskas
vajāšanas pazīmes, taisnīgas okupācijas seku likvidēšanas prasības
demagoģiski iztēlojot kā “naida kurināšanu.” Īpaši bīstamas šādas prokrievisku
elementu aktivitātes ir laikā, kad notiek Krievijas agresīvi revanšistiskais
iebrukuma karš Ukrainā.
Liānas Langas uzsāktā kustība gada laikā latviešu valodas pozīciju
nostiprināšanā izdarījusi tik daudz, kā to nav spējis viss Valsts valodas centrs ar
M. Baltiņu vadībā. Tādēļ NS “Taisnīgums” aicina katru, kam nav vienaldzīga
nacionāla latviešu valsts, iesaistīties akcijā “Atkrievisko Latviju,” izteikt
atbalstu Liānai Langai un nosodīt padomju okupantu, viņu pēcteču un
līdzskrējēju destruktīvo darbību Latvijā.

Papildu informācija: tālr. 264 20 306