2023

Lai šis gads nes mums jaunas un piepildītas apņemšanās, spēku un izturību mūsu cīņā, saticību un mīlestību savā starpā, un radošumu un izaugsmi savos darbos!

Neliels atskats par paveikto un piedzīvoto:

🔴 Aizgājušais gads ir bijis pārmaiņu un pārbaudījumu pilns, bet mēs gan kā tauta, gan kā kustība un organizācija esam parādījuši spēju mobilizēties un palīdzēt saviem brāļiem X stundā.

🔴 Pirmais pusgads faktiski aizritēja visu enerģiju koncentrējot uz palīdzību Ukrainai, jo noturēties pirmajos mēnešos pēc Krievijas liela mēroga agresijas uzsākšanas, bija kritiski izšķiroši. Palīdzēt ukraiņiem mums bija absolūtā prioritāte, jo mēs skaidri sapratām, ka Ukrainā tiek izšķirts arī mūsu liktenis, un, kā rāda notikumu ķēde, viss, kas noticis par labu virzībai uz latviskāku Latviju- gan okupantu pieminekļu novākšana, gan okupantu agresijas izpausmju vismaz daļēja ierobežošana, gan arī nelielie solīši uz priekšu latviešu valodas pozīciju nostiprināšanā, ir tieši saistīti ar ukraiņu pašaizliedzīgo cīņu frontē. Bez liekas sevis izcelšanas, jo nesavtīgā palīdzībā iesaistījās daudzi- gan privātā, gan organizāciju līmenī, varam pieminēt, ka NS “Taisnīgums” jau sākot ar aizgājušā gada februāra nogali organizēja palīdzības vākšanu, komplektējot automašīnas, vācot ziedojumus un pašu spēkiem sūtot palīdzību mūsu kontaktiem Ukrainas Azov pulkā un baltkrievu nacionālistu vienībām. Kopumā, mēs esam nogādājuši desmit nokomplektētas automašīnas ar ekipējumu un resursiem, astoņas no tām Azovam, bet divas baltkrievu Kastusja Kaļinovska pulkam.

🔴 Mūsu darbība Latvijā šogad lielākā mērā bija pakārtota nevis publiskām aktivitātēm, lai gan šādas tādas publiskas aktivitātes esam organizējuši, un arī ne publiskajai politikai, bet bijusi vairāk vērsta uz iekšu- uz organizāciju, uz struktūru, uz pasākumiem, kas dod iespēju pilnveidoties mūsu biedriem.

🔴 Mūsu prioritāte ir organizācija un kustība, jo cīņa par par varu, par radikālām pārmaiņām sabiedrībā un valstī, ir stipro privilēģija. Būt stipriem, tas ir nepārtraukts treniņš sevis un organizācijas pilnveidošanā.

🔴 Mēs nezinām kādus konkrētus izaicinājumus nesīs šis gads, jo paši notikumi saliek prioritātes atbilstošā secībā. Kas būs svarīgākais, to arī darīsim vispirms.

⚡️ Kā principiāli nemainīga jāizceļ viena prioritāte- pati organizācija, tās fiziskā, intelektuālā un organizatoriskā spēka audzēšana. ⚡️

Lai šis jaunais gads mums visiem ir ražīgs un panākumu pilns! Mūsu tauta nav liela, bet mēs vienmēr esam stūrgalvīgi dzīvojuši, izdzīvojuši un noteiktos vēstures posmos dzīvojuši arī ļoti labi, nododot nakamajām paaudzēm savas asinis, zemi, tradīcijas un dzīvesziņu. Lai šis jaunais gads nes mums cīņassparu un saliedētību, jo kopā mēs esam stipri!

Cīņai sveiks!🇱🇻