ceturtdiena, 2020. gada 23. jūlijs

Rīgas domes vēlēšanu programma ar komentāriemPēc Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu 4000 zīmju programmas publiskošanas, esam saņēmuši daudz jautājumu par dažādiem programmas punktiem. Jautājumi bieži tiek izteikti sociālajos tīklos, un ja tos pamanām, iespēju robežās arī cenšamies atbildēt. Tomēr katram personiski neatbildēsi, jo saziņa paņem ļoti daudz laika. Tādēļ, šeit lasāmi izvērstāki komentāri priekšvēlēšanu tēzēm, par kurām esam saņēmuši visvairāk jautājumu.

Mūsu politiskā ideoloģija ir nacionālisms un par saviem mērķiem Rīgas domē, atbilstoši Satversmē noteiktajam Latvijas kā latviešu valsts virsmērķim – nodrošināt latviešu tautas mūžīgu pastāvēšanu un attīstību – izvirzām:

1) latviešu īpatsvara pieaugumu Rīgā, kur mūsu ir tikai 47%;
2) jaunu migrantu–viesstrādnieku un 3. pasaules ārzemju studentu iebraukšanas bremzēšanu;
3) nacionāli un sociāli taisnīgu, tiesisku un visu rīdzinieku labklājību vairojošu pilsētas pārvaldi;
4) latviskas pilsētvides radīšanu.

Pašvaldība nevar mainīt valsts kopējo politiku, taču var daudz darīt savā līmenī.

1.  Nacionālais jautājums

-  veikt pašvaldību bērnudārzu pāreju uz nodarbībām tikai latviešu valodā (vienlaikus, mēs redzam arī citu problēmu, proti to, ka vairākās Rīgas apkaimēs, piemēram Bolderājā, Pļavniekos un līdzīgās vietās latvieši ir izteiktā mazākumā, un tas nozīmē, ka arī bērnudārzos latviešu bērni būs izteiktā mazākumā, un tas var apdraudēt latviešu bērnu identitāti. Lai to novērstu, un vienlaikus nodrošinātu konsekventu visu bērnudārzu pāreju uz apmācību valsts valodā, paredzam bērnudārzu dalību divos līmeņos: 1) tiem, kam latviešu valoda ir dzimtā jeb līdzšinējie latviešu bērnudārzi, 2) tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā jeb līdzšinējie krievu bērnudārzi. Abu līmeņu bērnudārzi programmu īstenos latviešu valodā, bet tiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu, programmā tiks iekļautas attiecīgā vecuma bērniem izstrādātas, svešvalodas vidē augušiem piemērotas latviešu valodas apguves metodes);
-  iedzīvināt latvisku kultūrvidi;
-  atjaunot pašvaldības Valodas kontroli rīcībnespējīgā, lienošo divvalodību atbalstošā Valsts valodas centra funkciju veikšanai Rīgā;
-  Repatriācijas fonda izveidošana latviešu reemigrācijai un ārzemnieku repatriācijai;
-  nepiešķirt pilsētas līdzekļus un citu atbalstu organizācijām, kas sludina multikulturālismu, veicina imigrāciju un tradicionālās ģimenes vērtības graujošas uzskatu sistēmas (Daļa no pilsētas līdzekļiem tradicionāli tiek piešķirti nevalstisko organizāciju projektiem, kultūras pasākumiem, un tā sauktajiem sociālajiem partneriem, un bieži vien tieši pašvaldības finansējums sastāda ievērojamu daļu no dažādu Latviskai Latvijai un tradicionālajai ģimenei naidīgu organizāciju kopējā budžeta. Mēs nevēlamies tērēt līdzekļus, lai finansētu finansēt iniciatīvas, kas grauj Latvijas pamatus, un esam apņēmušies ļoti rūpīgi sekot līdzi, lai tās nesaņemtu nekādu pašvaldības atbalstu. Ne finanšu līdzekļu, ne bezmaksas pašvaldības telpu, ne citos veidos. Konsekventi iestāsimies, lai nekāds atbalsts netiktu sniegts nevalstisko organizāciju iniciatīvām, kuras saņem līdzfinansējumu no Krievijas fondiem, ar Sorosu saistītām un līdzīgām ultraliberāļu struktūrām. Cik būs atkarīgs no mums, nekāds atbalsts netiks sniegts pasākumiem, kas vērsti uz “Krievu pasaules” popularizēšanu, imigrācijas popularizēšanu, veicināšanu un imigrantu īpašo vajadzību apmierināšanu. Tāda pat attieksme būs pret tradicionālas ģimenes vērtību ārdītājiem- homoseksuālisma, feminisma un līdzīgu noviržu un destruktīva dzīvesstila popularizētājiem)  ;