piektdiena, 2019. gada 8. februāris

Laiks nokāpt no beigtā zirga. Atklāta vēstule zemkopības un VARAM ministriem

Jaunajai Latvijas valdībai izsakot apņemšanos savas darbības laikā veikt kārtējo reģionālo reformu, kura pirmām un galvenām kārtām ietekmēs Latvijas lauku apvidu sociālekonomisko stāvokli un kultūrvidi, pagastu viensētās un ciematos dzīvojošos cilvēkus, viņu ikdienu un dzīves kvalitāti, vēlos norādīt uz vairākām, manuprāt, svarīgām lietām, kuras neīstenojot vispirms, nekādas reformas neko nespēs uzlabot.

Ceļamaize: ievērot trīs galvenos amerikāņu praktizētos godīgas un sekmīgas ieceru realizēšanas principus: Pirmais – nemelot. Otrais– sniegt patiesu informāciju padotajiem un sabiedrībai. Trešais – cienīt citu spējas savākt un iesniegt sabiedrībai nozīmīgu patiesu informāciju.

Kā gribas domāt,  abu ministriju mērķi  un uzdevumi ir saskanīgi - nodrošināt Latvijas valsts, t.sk. lauku saskaņotu ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību. Balstoties uz amerikāņu trešo norādi,  atļaušos jums, godātie ministri, piedāvāt savu redzējumu augšminētā sakarā. 
           

Labākai sapratnei - neliels atskats vēsturē


Jaundibinātā Latvijas valsts pēc Pirmā pasaules kara mantojumā saņēma sagrautu un izlaupītu zemi. Tās vadītāji izmantoja gudru, uz pašaizliedzīgu jauncelsmi motivējošu ideoloģiju un tautsaimniecisko, t.sk., agrāro politiku. Tā stiprināja savas zemes mīlestību, saimnieka apziņu, darba prieku un ticību savas ģimenes un valsts nākotnei: veidojās tautas dvēsele – nacionālā pašapziņa. Lauksaimniecībā to stiprināja saimniekošanas – dzīvesveida ekonomikas modelis, kam piemīt nacionālo neatkarību, darba iespējas, demogrāfiju un paaudžu pārmantojamību nodrošinošs, strādājošos un to ģimenes locekļus attīstošs, peļņu taisnīgi sadalošs, sociālo nevienlīdzību izlīdzinošs, dabu saudzējošs, kultūrvidi saglabājošs un pilnveidojošs raksturs (kvalitāte).

trešdiena, 2019. gada 30. janvāris

Priekšlasījumi ar diskusiju: TAUTA. IDENTITĀTE. NACIONĀLISMS.


Mūsdienu globalizētajā pasaulē mēs sakaramies ar vairākiem savstarpēji saistītiem, bet nereti atbilstoši nenovērtētiem latviešu tautas pastāvēšanu apdraudošiem izaicinājumiem:
1)                  Migrāciju jeb plašu tautu un rasu pārvietošanos, kas ietekmē Eiropas etnisko karti, izraisot Eiropas pamattautu īpatsvara samazināšanos savās valstīs un to identitātes apdraudējumus. Pārskatāmas nākotnes perspektīvā šī tendence var radīt draudus arī latviešiem.
2)                  Globalizāciju, kas (cita starpā izmantojot aizvietojošo migrāciju) noārda dabiskās robežas starp rasēm, tautām, kultūrām un valstu robežām, sagraujot etniskās kultūras, deformējot un izdzēšot gadsimtu garumā veidojušās tautu identitātes.
3)                  Politisko kosmopolītismu un tā saukto politkorektumu (politiskās globalizācijas īstenošanas instrumenti), kas ietekmē arī akadēmisko vidi un sabiedrisko domu. Kā būtiskāko apdraudējumu šajā jomā saskatām politiski motivētas, zinātniski nepamatotas spekulācijas ar jēdzienu „tauta”,  sagrozot tā būtību, lai tādējādi globalizācijas mērķu vārdā pamatotu suverentātes atņemšanu nacionālām valstīm un minimalizētu tautu/etnosu kā ģenētisku un kulturālu vienumu tiesības uz pašsaglabāšanos.
Izprotot šos procesus, mēs vēlamies rosināt tiem pretdarboties, kā mērķus izvirzot savas tautas, tās etnokulturālās identitātes saglabāšanu un nacionālas valsts idejas stiprināšanu.
Kā būtisku soli šajā virzienā uzskatam viedokļu formulēšanu: par ko tieši iestājamies, ko aizstāvam, un, kas konkrēti būtu darāms tuvākajā un tālākajā nākotnē.
Šajā sakarā Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuve historia.lv sadarbībā ar latviešu nacionālistu politisko partiju NS „Taisnīgums” rīko priekšlasījumu ar diskusiju (viedokļu apmaiņu) „Tauta. Identitāte. Nacionālisms”. Aplūkosim šādas tēmas:

svētdiena, 2018. gada 28. oktobris

Mainīt sistēmu nevis dekorācijas


Vēlēšanas noslēgušās. Jaunajā parlamenta sastāvā redzēsim jaunas partejiskas izkārtnes, un jaunas sejas. Daudzu gaidīto politisko pārmaiņu nebūs. Politiskais dīķis paliks tieši tik pat duļķains, politiskā dienaskārtība nemainīsies, tāpat kā valsts attīstības (daži teiktu pagrimuma) kurss, un arī parasto cilvēku dzīve.
To, kuri balsoja par pārmaiņām KPV (Kam pieder valsts) un JKP (Jaunā konservatīvā partija) iesaiņojumā, eiforija beigsies ļoti drīz, prognozēju ne vēlāk kā pēc pusgada. Visticamāk tomēr jau krietni ātrāk.

Vai jau tagad, sarunās par jaunās valdības koalīciju nav uzskatāmi redzams ar kādu apbrīnojamu vieglumu visskaļākie pārmaiņu solītāji atkāpjas no saviem „stingrajiem uzstādījumiem” un „nesamierināmajiem principiem”, lai mafiozā stilā dalītu amatus un ietekmes sfēras ar tiem, kurus vēl pirms dažām nedēļām zākāja pēdējiem vārdiem, un kurus savu piekritēju pulkiem uzdeva par galvenajiem valstisko nelaimju vaininiekiem? Vai politiskās vides samaitātības līmeni uzskatāmi nedemonstrē  „nacionāli konservatīvo” (NA) un „sociāli liberālo” (A/PAR) politiskās nišas aizņēmušo partiju kopīgās valodas atrašana un vieglā sadarbība, lai gan, ja ņemtu viņu saukļus par pilnu, pēc godaprāta un loģikas šāda sadarbība būtu izslēgta? Vai tik pat labi melus, viltu un morālo relatīvismu neparāda galveno „cīnītāju pret korupciju” kopdarbība ar tiem, kuriem paši nupat vēl bija izvirzījuši visnopietnākās apsūdzības koruptīvās, krimināli sodāmās darbībās?

trešdiena, 2018. gada 2. maijs

9.maijs latviešu tautai ir sēru diena. Politiski represētie aicina to pieminēt.

Pieminot un nosodot Padomju Savienības veikto Baltijas valstu vardarbīgo okupāciju, kas sekoja uzreiz pēc Otrā pasaules kara beigām, mūsu domubiedri, politiski represētie latviešu aktīvisti, šī gada 9.maijā rīko sapulci, kas noslēgsies ar gājienu. Sapulces sākums 9.maijā pulksten 18.00 Strēlnieku laukumā pie Okupācijas muzeja. Noslēgumā gājiens uz Brīvības pieminekli.
Izsakām atbalstu pasākuma mērķim, un aicinām pasākumu apmeklēt!
9.maijs latviešiem nav svētki, tā ir sēru diena, kas simbolizē okupāciju, genocīdu, represijas un pazemojumus daudzu gadu desmitu garumā.

otrdiena, 2018. gada 1. maijs

Antilatviska provokācija 1.maijāNosūtījām aicinājumu Drošības policijai pārbaudīt antilatvisku provokāciju, kuras mērķis visticamāk ir izraisīt nacionālu naidu pret latviešiem

Šī gada 1.maijā Rīgā notika politiskās partijas „Latvijas krievu savienība” rīkots gājiens (http://www.rusojuz.lv/ru/ourevents/26324-pervomaj--den-borbi/), kura dalībnieki nesa plakātus ur provokatīviem politiskiem lozungiem. Cita starpā, tika demonstrēts arī plakāts ar tekstu krievu valodā „каждому русофобу по крепкому гробу» (katram rusofobam pa stipram zārkam).

svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis

Raidījums "Cīņai sveiks!"


Biedrības "Latvietis" veidotajā raidījumā "Cīņai sveiks!" 12.aprīlī viesojās Nacionālās Savienības "Taisnīgums" pārstāvji -Viktors Birze, Vilnis Strods un Valters Grīviņš.