Latvijai ir jābūt no LGBT agresīvās propagandas brīvai zonai

2021.gada 11.martā Briseles kultūrmarksisti atļāvās savu kārtējo bezkaunību un patvaļu pret Eiropas Savienības dalībvalstīm – izsludināja Eiropas Savienības teritorijā “LGBT[propagandistu izdomātas organizācijas nosaukuma abreviatūra, NST] tiesību zonu.” Tā gan ireirokrātu reakcija uz saprātīgu poļu vairākuma pretestību pretdabiskas un sabiedrību degradējošas ideoloģijas uzspiešanai, un tomēr tiešā un bezkaunīgā veidā skar arī mūsuvalsti. EP deputāte no Vācijas Terija Reintke, kas ir viena no šīs destruktīvās rīcības iniciatorēm, pavēsta: “ES ir jūsu mājas. ES ir LGBTIQ [atkal kultūrmarksistu izdomāts apzīmējums, NST] brīvības zona.” Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena savu atbalstu rezolūcijai izteica jau pirms debatēm EP. Kā redzam, Eiropas Savienības struktūras ir homoseksuālisma un visu citu iespējamo psihoreproduktīvo patoloģiju centienu pārņemtas.
Nacionālā Savienība “Taisnīgums” vienmēr iestājusies pret jebkādu necilvēcīgu un kroplīgu
ideoloģiju darbību un izplatību Latvijā un uzskata šo Eiropas Padomes lēmumu par rupju
iejaukšanos Latvijas kā neatkarīgas valsts iekšējās lietās. Tiesības kaut ko izsludināt vai atcelt
Latvijas teritorijā ir un paliek tikai Latvijas pilsoņiem – vai nu tiešā veidā ar referendumu
palīdzību, vai arī pastarpināti caur vēlēšanās izraudzītiem pārstāvjiem Saeimā. Kā mums zināms, tad Saeima, Ministru kabinets, LR Prezidenta kanceleja vai kādas līdzīgas autoritātes iestāde neko tādu Latvijā, tomēr vēl nav sludinājusi.
Protams, mēs Nacionālās Savienības “Taisnīgums” biedri, visai labi pārzinām vietējās politiskās
un ideoloģiskās tendences. Latvijas tā sauktie sabiedriskie un liela daļa privāto mediju, ik dienu
mums atgremo par “cilvēktiesībām” uzdoto deģenerācijas ideoloģiju. Dažādi par žurnālistiem un
ekspertiem uzdodošies propagandisti mūsu sabiedrību cenšas “nogatavināt” ar jauniešiem
nepiemērotiem, homoseksuālismu propagandējošiem seriāliem. Par politisko instrumentu
kļuvusī Satversmes tiesa lezbiešu partneres pielīdzina tēviem, ziņu portāli
gluži vai mudž no ziņām par “sabiedrībā zināmu” patoloģisku indivīdu performancēm. Paralēli,
šo “objektīvo un taisnprātīgo mediju” iedrošināti, dažādi centralizēti vadīti tīmekļa profili izvērš
agresīvu emocionālu teroru pret ikvienu, kas atļaujas pat nenozīmīgas uzskatu atkāpes no “zilās brālības” diktētajiem politiskajiem uzstādījumiem.

Izejot no apstākļiem, ka valstī darbojas Latvijas likumi, kurus tieši un netieši pieņem Latvijas
pilsoņi, Nacionālā Savienība “Taisnīgums” iepriekš minēto rezolūciju uzskata tikai par
bezkaunīgu deklaratīvu izlēcienu, kas citādi ir absolūti nesvarīgs un Latvijai nesaistošs.
Kas ir svarīgi un saistoši: ja saprātīgajiem Latvijas pilsoņiem ir svarīgi pasargāt savu valsti no
deģenerācijas ideoloģijas, tad lietderīgākā un efektīvākā rīcība ir aktīva iesaistīšanās parakstu
vākšanā referenduma uzsākšanai par Satversmes 110.panta grozījumiem, kas definē dabisku
ģimeni. Tas notiks jau tuvākajā laikā. Tāpat atgādinām, ka mūsu Satversme vēl joprojām
pieļauj ierobežot tādas personu aktivitātes, kas “apdraud citu cilvēku tiesības, demokrātisko
valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību” (Satversmes VIII nod. 116.p.) un
homoseksuālisma propaganda, mūsuprāt, ir tieši tāda. Šī uzstādījuma konsekventa realizēšana
prasa tikai vienu – politisku gribu. Un šo politisko gribu vispilnīgāk var īstenot tikai sekmējot tādu
politisko spēku panākumus vēlēšanu ceļā, kas apņemas ierobežot šīs agresīvās un destruktīvās ideoloģijas propagandu.

Un vēl – jau iepriekš Nacionālā Savienība “Taisnīgums” noraida jebkurus mēģinājumus mums
inkriminēt vēršanos pret homoseksuālisma likstas skartajiem cilvēkiem. Mēs apzināmies, ka
līdzīgi citām saslimšanām un traucējumiem, arī šī ir skārusi un skars par laimi gan tikai visai
niecīgu sabiedrības daļu. Mēs uzsveram, ka vēršamies tikai un vienīgi pret mērķtiecīgi radīto un
izplatīto tradicionālās vērtībās balstītai sabiedrībai naidīgo, to ārdošo, ārkārtīgi bīstamo
ideoloģiju, kas niecīgu sabiedrības daļu skarošu nelaimi vēlas pārvērst par sociālu sērgu. Īpaši
nepieciešams tas ir tādēļ, ka tās aizsegā latviešiem naidīgi spēki cenšas pārkārtot un iznīcināt
mūsu tradicionālo sabiedrību un nacionālo valsti.
Dievs, sargi Latviju!
Vilnis Strods,

NS “Taisnīgums”valdes loceklis

25.03.2021