Latvieši ir tauta ar izcelsmi nevis abstrakts iedzīvotāju kopums!

Izsakām neizpratni un nožēlu par otras augstākās Latvijas amatpersonas, Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces (pārstāv Nacionālo Apvienību) nesenajiem izteikumiem intervijā laikrakstam „Sestdiena”, kurā tiek pausts sekojošais: „Integrācija ir process, kurš paredz to ideju pieņemšanu, ko piedāvā valsts. Bet latviešiem ir jābūt gataviem savā pulkā pieņemt visus, kas vēlas mums pievienoties. Latvieši ir ar dažādu ādas krāsu un dažādu izcelsmi! Tas ir jānovērtē, bet svarīgas ir kopīgās vērtības”.

Mēs, pretēji Mūrnieces kundzes teiktajam, pamatojoties uz virknes latviešu vēsturnieku, etnogrāfu un antropologu darbos sniegtajiem pierādījumiem, uzskatām, ka latvieši ir tauta, kas veidojusies gadu simtos saplūstot baltu un somugru etnosiem ar tūkstošgadīgām saknēm tagadējās Latvijas valsts teritorijā, vēlāk asimilējot zināmu skaitu mums ģenētiski radniecīgu Eiropas tautu pārstāvjus. Latviešu identitāti veido kopīga valoda, kultūras mantojums, tradīcijas, vēsturiskā pieredze, izcelsme no kopējiem senčiem un piederība eiropeīdu rasei (kas nav tikai ādas pigmentācija, bet komplekss, dabīgi evolūcijas ceļā izveidojies fizisko un psiholoģisko iezīmju kopums, kas ietekmē indivīdu un tautu attīstību). Līdzīgi, uz etnokulturāliem pamatiem, veidojušās arī citas Eiropas tautas, kas ir krasā pretstatā imigrantu nācijām, „tautu kausēšanas katliem” Ziemeļamerikā vai Dienvidamerikā. Latvija nav un tai nav jākļūst ne par ASV, ne Brazīliju!Mēs atzīstam piederību eiropeīdu rasei kā vienu no latviešu etniskās identitātes stūrakmeņiem, un nosodām jebkurus centienus to grozīt, maksājot nodevas postmodernisma laikmetā valdošajam politkorektumam. Rase ir daļa no Eiropas tautu (tāpat kā, protams, citu kontinentu pamatiedzīvotāju viņu zemēs) etnokulturālās identitātes, un centieni to mākslīgi izmainīt, faktiski pielīdzināmi etnokulturālam genocīdam.Pat komunistiskie okupanti, īstenojot vardarbīgas etniskā sastāva izmaiņas, un kolonizējot mūsu zemi, nemēģināja runāt par „dažādu ādas krāsu latviešiem”.Paužam kategorisku nosodījumu liberālo elišu, tajā skaitā Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces, propagandētajām postmodernajām teorijām par identitāti. Šādas nezinātniskas teorijas neskaidro realitāti, bet radītas lai leģitimizētu masu imigrāciju un Eiropas civilizācijas sagraušanu.Jēdziens „latvietis” nozīmē tautību nevis pilsonību vai dzīvesvietu. Mēs cienām dažādu izcelsmju cilvēkus, arī tumšādainus, un, ja viņu atrašanās Latvijā ir likumīga, mēs varam pieņemt viņus kā iedzīvotājus, pilsoņus, bet nedēvējam viņus par latviešiem.

Nacionālās Savienības „Taisnīgums” valde

16.08.2015