Daugavpils arī ir Latvija!

16. jūlijā parlaments lēma par okupācijas varas slavinošu objektu demontāžu visā Latvijā, nosakot termiņu līdz šī gada 15.novembrim. Jūlijā valdība izveidoja demontējamo objektu sarakstu.

Objektus demontēt tika uzdots pašvaldībai, kuras teritorijā objekts atrodas. 

Likums ļauj pašvaldībām ierosināt un veikt demontāžu neatkarīgi no objekta piederības un bez saskaņošanas ar zemes vai objekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju, vienīgi pirms tam informējot par to.

Kā rāda vēlākie notikumi, pašvaldības savu iespēju robežās sev uzdoto uzdevumu izpilda. Vienlaikus okupācijas laikā visvairāk rusificētā un denacionalizētā pašvaldība- konkrēti Daugavpils- uzskata, ka uz to Latvijas likumi neattiecas. Kā rāda Daugavpils pašvaldības vadītāja Andreja Elksniņa (Saskaņa) publiskā komunikācija, viņš un viņa līdzgaitnieki, izdabājot no padomju kolonistiem un citiem “krievu pasaules” piekritējiem sastāvošajai 5.kolonnai, ir izvēlējusies visos iespējamos veidos sabotēt padomju okupācijas reliktu demontāžu un pretnostatīt sevi pārējai Latvijai.

Mūsuprāt šīs un līdzīgas destruktīvas darbības skatāmas kontekstā ar Daugavpils etnisko sastāvu, un mēs tajās saskatām destruktīvu politisko mērķi radīt īpašu “krievu pasaules” anklāvu tiešā valsts austrumu robežas tuvumā. Ja par atskaites punktu ņemam līdzīgu etnopolitisko stāvokli kādreiz smagi sovjetizētajā un rusificētajā Austrumukrainā, tad šāda Daugavpils pretstāve pārējai Latvijai, rada nopietnus riskus Latvijas drošībai un teritoriālajai nedalāmībai.

Uzskatām, ka šo situāciju vēl ļaunāku padarītu varas vājuma demonstrācija, nespējot piespiest Daugavpils pašvaldību demontēt padomju okupācijas varu slavinošos objektus noteiktajā termiņā.

Līdz ar to aicinām valdību izrādīt izlēmību un panākt savlaicīgu okupācijas simbolu demontāžu Daugavpilī ne vēlāk kā līdz šī gada 15.novembrim. Gadījumā, ja pilsētas pašvaldība atsakās sasarboties, tā ir jāatlaiž, un Daugavpilī jāievieš tieša valsts pārvalde.

Ja šādi soļi netiks sperti, mēs esam gatavi doties uz Daugavpili paši un aicināt arī  brīvprātīgos, lai sāktu darīt to, kas uzdots darīt pašvaldībai.

Daugavpils arī ir Latvija!

Nacionālās Savienības “Taisnīgums” valde