trešdiena, 2015. gada 29. jūlijs

Lēmums par imigrāciju nav tikai valdības izšķiršanās!

Ar patiesām bažām vērojam Ministru prezidentes un valdības darbību, saistībā ar plānoto nelegālo imigrantu masveida izmitināšanu Latvijā. Pārsteidz vieglprātība, nerēķināšanās ar tautas viedokli un steiga, kādā tiek risināts šis jautājums.

Mēs kategoriski iebilstam pret Āfrikas un Āzijas ekonomisko migrantu, ko politiķi savā retorikā bieži apzīmē ar jēdzienu “bēgļi”, izmitināšanu Latvijā.

90-95% nelegālie imigranti, kas pāri Vidusjūrai ierodas no Āfrikas ir jauni vīrieši vecumā no 17-27 gadiem. Ja tie ir kara bēgļi kā mums melīgi stāsta, tad kāpēc viņi ir pametuši likteņa varā savas ģimenes - sievietes, bērnus, vecos cilvēkus?

Nostājas pamatojumā ir dažādi iemesli:

Etnokulturālais aspekts. Vērojot, cik gausi notiek padomju laika iebraucēju integrēšanās Latvijā, nav ne mazāko šaubu, ka etniski, kulturāli un lingvistiski daudz svešāki iebraucēji faktiski neintegrēsies nemaz. To arī redzam Rietumeiropas valstīs, kur iebraucēji veido pašpietiekamas un noslēgtas kopienas, kurās vietējiem nav nekādas noteikšanas. Latvijas gadījumā tas būtu īpaši traģiski, jo padomju kolonizācijas laikā Latvijā izmitināto iebraucēju īpatsvars jau šobrīd ir lielākais ES, tas latviešiem varētu nozīmēt etnisku katastrofu.

Drošības aspekts. Neuzskaitot daudzos traģiskos atgadījumus dažādās Eiropas valstīs, kurā tieša loma bijusi islāmticīgiem imigrantiem, tai skaitā 2. un 3. paaudzes iebraucējiem, vēlamies atgādināt kaut vai tikai Latvijas Drošības policijas paziņojumu par to, ka imigrantu uzņemšana rada papildus drošības riskus. Maskējoties zem patvēruma meklētāju statusa, Latvijā var iekļūt dažādu teroristisku organizāciju kaujinieki. Tāpat nevajadzētu aizmirst, ka tūkstošiem kilometru garš ceļš maksā tūkstošiem eiro, kas ir ievērojama summa pat mums Latvijā. Ņemot vērā imigrantu izcelsmes valstu dzīves līmeni, ir skaidrs, ka šādu naudu vairumā gadījumu var atļauties tikai ar noziedzību saistītas personas. Arī Rietumeiropas pieredze rāda, ka imigrantu skaita pieaugums būtiski palielina noziedzības līmeni, piemēram, Itālijā, kur imigrantu īpatsvars ir tikai 7%, viņu veikto izvarošanas noziegumu īpatsvars ir 40%. Būtiski pieaug ar vardarbību un narkotikām saistītie noziegumi. Nedrīkst aizmirst, ka imigranti ierodas no vietām, kur, valdot islama reliģijas dogmātiem un dzīvojot nežēlīgas sociālās vides apstākļos, priekšstats par cilvēka dzīvības vērtību, īpašuma neaizskaramību un sievietes tiesībām ir izveidojies radikāli atšķirīgs no Latvijā pieņemtā.

Brīvprātīgi - piespiedu kārtā. Jautājumā par tik būtiskām izmaiņām sabiedrības struktūrā un kultūrvidē, valdībai, pirmkārt, būtu jāvēršas pie tautas pēc tās pilnvarojuma. Tā kā tas netiek darīts, nav ne mazākās ticības apgalvojumiem par to, ka imigrantu uzņemšanai ir vienreizējs raksturs. Gluži otrādi - tas rada pārliecību, ka šis ir tikai sākums plānveidīgai imigrantu izmitināšanai Latvijā. Precedents atvērs vārtus, kurus vēlāk var būt jau neiespējami aizvērt! Bieži tiek pieminēta solidaritāte ar pārējo ES, spēlēts uz dvēseles stīgām, piesaucot latviešu bēgļus pēc Otrā pasaules kara. Tas ir nekorekti un melīgi - latviešu bēgļi bēga bailēs par dzīvību, nevis meklēja lielākos pabalstus, latviešu bēgļi neveidoja noslēgtas un pamatnācijai naidīgas kopienas, latviešu bēgļi deva savu ieguldījumu to valstu attīstībā, kurās tie apmetās, vienmēr ar cieņu un pietāti izturoties pret savu mītnes zemi un tās paražām! Mēs varam savu iespēju robežās sniegt ieguldījumu palīdzībā reāliem bēgļiem, piedaloties, piemēram, bēgļu nometņu celtniecībā drošās Āfrikas valstīs, bet Latvijai nav pienākuma piedalīties kolektīvā etnokulturālā pašnāvībā!

1940.gada 4.augustā PSRS Augstākā Padome, noklausoties ”Saeimas” pilnvarotās delegācijas pieteikumu, nolēma apmierināt ”latviešu tautas lūgumu un uzņemt Latviju PSRS sastāvā”. Ir pagājuši 75 gadi, un atkal jau tautas vārdā, neprasot tās viedokli tiek lemts par tālejošām un mūs visus skarošām izmaiņām. Tādēļ aicinām visus piedalīties un atbalstīt 4.augusta protesta akciju pret imigrantu piespiedu uzņemšanu Latvijā!

Nacionālo Partizānu apvienība
Latvijas Nacionālo Karavīru biedrība
Rīgas Politiski represēto biedrība
Latvijas Ordeņu brālība
Daugavas Vanagi Latvijā
Aleksejs Ozoliņš - Latviešu Virsnieku apvienība
Piebalgas Latviešu biedrība
Jēkabpils Latviešu biedrība
Biedrība Nacionālo karavīru atbalstam
Biedrība "Sargi valodu un Latviju!"
Vīru kopa "Vilki"
Folkloras kopa "Vilkači"
NS Taisnīgums
Tēvijas Sargi
Latviešu nacionālistu klubs

otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

4.augustā protesta akcijā pie Ministru kabineta Rīgā teiksim NĒ nelegālo imigrantu ievešanai!

Biedrība "Tēvijas Sargi", sadarbībā ar politisko partiju Nacionālā savienība "Taisnīgums", Nacionālo Apvienību, vīru kopu "Vilki", biedrību "Dieva Suņi", avīzi "DDD" un citām nacionāli domājošām organizācijām un pilsoņu kopām, 4.augustā rīko protesta akciju pret Latvijai uzspiesto imigrāciju. Laiks- pulksten 18.00, vieta- Brīvības 36, iepretim Ministru kabineta ēkai. Nāc pats, aicini līdzi draugus, radus un kolēģus!

sestdiena, 2015. gada 25. jūlijs

ES ārlietu un drošības komisāre: politiskais islāms - Eiropas (?) rītdiena

Saistībā ar nerimstošo Eiropas islamizāciju, Latvijai un citām dalībvalstīm uzspiesto "brīvprātīgo," vairākumā islāmticīgoeiropiešiem kulturāli svešo bēgļu uzņemšanu, kontekstā ar neatbildētajiem jautājumiem par ES hronisko mazspēju savas ārējās robežas kontrolēšanā, kā arī Vidusjūras patruļkuģu komandieru uzstājīgajā vēlmē katru pie Āfrikas krastiem konstatēto cilvēktirgotāju laivu ar nelegālajiem imigrantiem nevis konvojēt atpakaļ uz vietu, no kurienes tā devusies jūrā, bet atvest uz Eiropu, visai zīmīgu vēstījumu satur Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārpolitikas un drošības politikas jomā, Eiropas Komisijas viceprezidentes, bijušās Itālijas Komūnistiskās partijas biedrenes Frederikas Mogerīni nesen publiski paustās atziņas.
Savā 24.jūnijā teiktajā runā Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas rīkotajā konferencē "Aicinājums Eiropai V": "Islāms Eiropā," Mogerīni, noraidot kā viņasprāt nepatiesu S.Hantingtona definēto civilizāciju sadursmes skaidrojumu dažādiem pēdējos gados musulmaņu īstenotiem terora aktiem, sākot ar 2001.gada 11.septembri un beidzot ar grupējuma "Islāma valsts" atbalstītāja veikto britu tūristu apšaušanu Tunisijas pludmalē šī gada 26.jūnijā, kā arī, atbalstot turpmāku islāmistu imigrantu pieplūdumu Eiropā, sacīja:
"Islāms pieder Eiropai. Tam ir sava vieta Eiropas vēsturē, mūsu kultūrā, mūsu pārtikā un, kas ir vissvarīgāk, - Eiropas tagadnē un nākotnē. (..)
Kā eiropiešiem mums jābūt lepniem par mūsu daudzveidību. Bailes no daudzveidības rodas nevis no stipras kultūras, bet no vājuma. Es par to izteikšos vēl skaidrāk: pati ideja par civilizāciju sadursmi ir pretrunā gan ar mūsu Eiropas Savienības pamatvērtībām, gan ar realitāti. Viscaur mūsu Eiropas vēsturē bijuši daudzi, kas centušies apvienot mūsu kontinentu, uzspiežot savu varu, savu ideoloģiju, savu identitāti, to pretstatot kādam citam. Taču līdz ar Eiropas projektu pēc II pasaules kara mēs ne vien pieņēmām daudzveidību, bet izteicām vēlmi, lai daudzveidība kļūtu par mūsu Savienības kodolu. Mēs noteicām savu civilizāciju kā atvērtu un plurālu: uzskatus, kas pasauli saredz blokos, mēs noraidam.
Daži cilvēki tagad cenšas mūs pārliecināt, ka musulmanis nevar būt labs Eiropas pilsonis, ka vēl lielāka skaita musulmaņu ierašanās nozīmēs Eiropas galu. Šie cilvēki kļūdās ne tikai par musulmaņiem: šie cilvēki kļūdās par Eiropu - un tas ir mana vēstījuma pamatā - viņiem nav ne mazākās saprašanas par to, kas ir Eiropa un eiropiešu identitāte.
Tā ir mūsu kopējā cīņa: panākt, lai šie uzskati tiktu pieņemti gan Eiropā, gan ārpus tās."

pirmdiena, 2015. gada 20. jūlijs

Uzspiestai imigrantu ievešanai Latvijā ir jāsaka pārliecinošs „NĒ”

Latvijas valdība pieņēmusi lēmumu „brīvprātīgi” uzņemt 250 bēgļus jeb nelegālos imigrantus – lielāko daļu no Grieķijas un Itālijas, un arī tieši no to izcelsmes valstīm Āfrikā. Lai saprastu ko nozīmē šis lēmums un kādas sekas tas radīs, tas jāvērtē daudzpusīgi, kliedējot mītus, un runājot par faktiem, kurus valdošā elite tiecas noklusēt. Vispirms par mītiem.

1) Bēgļi vai tikai nelegāli imigranti?
Jebkurš , kas bēg no kara briesmām, loģiski patvērumu meklē  kādā sev ģeogrāfiski tuvākajā kaimiņvalstī Āfrikā vai Tuvajos Austrumos. Tur šobrīd arī atrodas faktiski visi īstie bēgļi. Tie jaunie vīrieši, kas mēro tūkstošiem kilometru garu ceļu, maksājot tūkstošus eiro cilvēku kontrabandistiem, lai iekļūtu tieši Eiropas Savienībā, nav nekādi bēgļi. Tie ir nelegāli imigranti, kuru mērķis ir tīri ekonomisks. Vēlēšanās par katru cenu iekļūt Eiropas Savienībā, kur automātiski tiek nodrošinātas sociālās garantijas un ar izcelsmes valsti nesalīdzināmi augstāks dzīves līmenis.  Ne Latvijai, ne Eiropas Savienībai kopumā nav morāla pienākuma izmitināt un nodrošināt ar komfortablu eksistenci šos imigrantus!

2)Mīts par „brīvprātību”.
Viss sākās ar Briseles varas struktūru izdomātajām obligātajām „bēgļu kvotām”, saskaņā ar kurām katrai Eiropas Savienības (ES) valstij būtu jāuzņem noteikts skaits nelegālo imigrantu, kas šķērsojuši ES ārējo robežu. Kvotu sistēma bija neveiksmīgs formulējums, ko vairākas ES valstis nevarēja akceptēt, jo vēlējās tirgoties par imigrantu skaitu, cik kurai no tām konkrēti jāuzņem. Pēc tam ES dalībvalstu politiskās elites vienojās, ka nelegālie imigranti tiks pārdalīti „brīvprātīgi”, bet par katrai valstij uzņemamo skaitu tās "vienprātīgi" vienosies līdz jūlija beigām, "ievērojot dalībvalstu specifiskās situācijas”.  Tātad, iznākums ir faktiski tas pats, vienalga kā to nosauc- „kvotas” vai „brīvprātība”. Protams, „brīvprātība” skan labāk, latvieši to jau zina, kopš 1940.gadā „brīvprātīgi” pievienojāmies Padomju Savienībai.

3)Vai var ticēt valdībai, ka 250 imigrantu uzņemšana ir vienreizējs pasākums, un nākotnē Latviju imigrantu pieplūdums neapdraud?
Nē, tam nevar ticēt. Latvijas politiskā elite ļoti viegli piekāpās ārējam spiedienam šajā jautājumā šoreiz, un piekāpsies arī citu reizi. Ļoti zīmīgi izteicies eiroparlamentārietis Artis Pabriks „…Latvija tagad nav gatava uzņemt lielu bēgļu skaitu. Tāpēc prātīgākais būtu sākt ar minimālu bēgļu skaitu. Tādējādi gan pašvaldības, gan sabiedrība vieglāk pierastu pie bēgļiem. […]Arī Latvijas sabiedrība jāsagatavo bēgļu uzņemšanai.  Pabriks domā – ja kādā ciematā ieradīsies divi vai trīs bēgļi, vietējie cilvēki viņus vieglāk pieņems nekā 20 vai 30 cilvēkus. «Mums jābūt uzmanīgiem. Esam maza sabiedrība un valsts. Mums ir sava dzīves pieredze. Jābūt uzmanīgiem, lai neradītu pretsparu. Ja būsim pārāk ātri, mūsu cilvēki radīs pretestību. Arī latvieši ir jāpieradina pie bēgļiem.”” (TVNET, 15.07.2015) Citiem vārdiem te aprakstīta taktika, ko sauc „astes ciršana pa gabaliņam”. No sākuma tiks atvesti daži simti, vietējie pieradīs, jo nav jau tik briesmīgi, tad būs jau daži tūkstoši, un galu galā nemaz nepamanīsim pa kuru laiku mūsu valsts neatgriezeniski pārmainījusies. Līdzīgi notika Rietumeiropā- viss sākās ar dažiem simtiem un tūkstošiem, un vietējo „pieradināšanu”…
Ja kāds tiešām tic, ka uz mūžīgiem laikiem tiksim cauri ar 250 Āfrikas imigrantiem, tad tas ir ārkārtīgs naivums.
Pirmkārt, mums tiks pieprasīts ievērot starptautisko likumdošanu, konkrēti Dublinas Regulu, kas cita starpā garantē tiesības uz ģimeņu apvienošanos. Tas nozīmē, ka katrs afrikānis vai musulmanis, kurš iegūs bēgļa statusu Latvijā, būs tiesīgs aicināt šurp arī savu ģimeni. Pieņemot, ka vidēji statistiskā ģimene šajos pasaules reģionos ir daudzkārt lielāka par vidējo latviešu ģimeni, potenciāli šeit var ierasties veseli radinieku klani, radinieku sarakstos var iekļaut veselu ciemu, jo izkontrolēt ziņu patiesību ir tik pat kā neiespējami,  un kopējais imigrantu skaits var pat desmitiem reižu pārsniegt sākotnēji domāto.
Otrkārt- neviens nopietni neapdomā par kopējo Eiropu apsēdušo imigrantu skaitu. Ja to mēra dažās desmitgadēs tad tie ir vairāki desmiti miljonu. Tikai 2014.gadā ES „patvērumu” pieprasījuši 625 000 migrantu, un to saņēmuši 185 000, bet daļa joprojām uzturas nelegāli. Protams, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, ir skaidrs, ka arī šie nelegālie agrāk vai vēlāk tiks legalizēti. Vārdu sakot, skaitļi ir biedējoši iespaidīgi- Rietumeiropa ir pilna, valstu sociālie budžeti pārslogoti, pamatiedzīvotāji neapmierināti ar masu imigrācijas radītajām sekām, tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka Brisele, kurā toni nosaka bagātās Rietumvalstis turpmākā nākotnē centīsies imigrācijas radīto slogu vismaz daļēji novelt uz Austrumeiropu. Neapšaubāmi, lietā  tiks likti visi līdzekļi- politiskā šantāža, uzpirkšana, solījumi, un, atsaukšanās uz jau notikušu precedentu- ja mēs to tagad pieļausim.

4) „Bēgļi” nebūšot slogs Latvijai?
Kliedzošs fakts ir, ka vien imigrants mēnesī saņems vairāk kā pensionārs, kas visu mūžu nostrādājis Latvijas labā, bet viņu bērni izrādās ir vairāk vērti nekā latviešu bērni. Katram „bēglim” pienākas 256 eiro mēnesī + par katru bērnu vēl 76eiro. Vidējā pensija Latvijā noslēdzot 2014.gadu bija 266 eiro, bet latviešu ģimene par bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu, sākot no 11 eiro mēnesī.  

piektdiena, 2015. gada 17. jūlijs

ceturtdiena, 2015. gada 16. jūlijs

Kā mediji ar uzpūstiem skandāliem novērš uzmanību no šokējoši maigā sprieduma Liepājas pedofīliem

Ar nožēlu secinām, ka atsevišķiem medijiem prioritāte ir nevis sabiedrības, jo īpaši bērnu, drošība un taisnīgums, bet lētas sensācijas un šokējoši virsraksti. Par tādu uzskatām šo virsrakstu ziņai, kurai kā autors minēta ziņu aģentūra LETA, un, kas publicēta portālā DELFI  http://www.delfi.lv/news/national/criminal/sabiedribas-nosodijums-par-vieglo-sodu-meitenites-paridaritajiem-nonacis-lidz-aicinajumiem-uz-publisku-izrekinasanos.d?id=46224287

Virsraksts ir "Sabiedrības nosodījums par vieglo sodu meitenītes pāridarītājiem nonācis līdz aicinājumiem uz publisku izrēķināšanos", un tas radies, iedvesmojoties no mūsu ieraksta partijas profilā sociālajā tīklā, kas sastāv no sekojošā teksta: "Liepājnieki, uzmaniet savus bērnus no fotogrāfijā redzamā tipa! Ja sanāk satikt uz ielas, ir visas iespējas paust savu attieksmi pret pedofiliem saskaņā ar savu sirdsapziņu! Ar sabiedriskajiem darbiem sodītais pedofils Smirečanskis"

Ziņas autori tālāk izdarījuši secinājumu, ka ieraksts uzskatāms par "aicinājumu publiski izrēķināties ar apsūdzētajiem".

Uzsveram, ka Nacionālā Savienība "Taisnīgums" nekad un nekur nav aicinājusi veikt pretlikumīgas darbības, un ar kādu "publiski izrēķināties".

Mēs paužam nosodījumu Liepājas tiesas spriedumam, kurš personas, kas atzinušas savu vainu netiklās darbībās ar mazgadīgu bērnu, atstāj brīvībā, tādējādi radot iespēju tām netraucēti tuvoties citiem mazgadīgajiem.

Sabiedrībai, kuras vidū brīvi pārvietojas elementi ar šādām tieksmēm, ja reiz likums nav spējis pasargāt to pienācīgā apmērā, ir jātiek brīdinātai, lai tā varētu pasargāt savus visvājākos un neaizsargātākos locekļus- bērnus.

Turklāt, mēs esam uzsvēruši, ka sabiedrībai ir tiesības un pienākums paust savu attieksmi, faktiski nopēlumu un nosodījumu konkrētajiem noziedzniekiem, un šis publiski un atklāti paustais nopēlums darbosies kā prevencija pret iespējamiem līdzīgiem noziegumiem.

Noziedznieks, kurš zina, ka ir sabiedrības atpazīts, uzmanīts, un kategoriski nosodīts, jutīsies nedrošs un nobijies, kas radīs vismaz minimālu garantiju, ka netiks pastrādāti jauni noziegumi pret bērniem.

Jebkurā gadījumā, ceram, ka bērniem nebūs jāpaļaujas tikai uz sabiedrības modrību, bet rīkosies arī tiesu vara, netaisnība pret upuri tiks labota, un abi pedofīli tiks izolēti no sabiedrības uz ilgiem gadiem.

Savukārt, medijiem, konkrēti ziņu aģentūrai LETA aicinām atsaukt šo konkrēto- sensacionālo un nepārdomāto ziņu, un tiekties nevis pēc liekiem skandāliem, bet gan izmantot savas iespējas veicināt taisnīgu tiesu pret varmākām.

Nacionālā Savienība "Taisnīgums"