Cilvēki

Valdes locekļiViktors Birze
Latvietis, kurzemnieks, liepājnieks piektajā paaudzē. Pārliecināts latviešu nacionālists. Nacionālās Savienības "Taisnīgums" valdes priekšsēdētājs.
"Par nacionālistu sevi uzskatu kopš bērnības. Mana pārliecība veidojusies gan ģimenes, gan arī Atmodas laiku notikumu, kas tieši sakrita ar pirmajiem apzinātās bērnības gadiem. Kopš pusaudža gadiem piedalos 16.marta Latviešu leģionāru piemiņas pasākumos, vēlāk man bija uzticēta atbildība rīkot leģionāru atceres gājienus gan Liepājā, gan arī Rīgā (2006. Un 2007,gadā). 1998.gadā iesaistījos nacionāli noskaņotajā jauniešu organizācijā „Klubs-415” (tagad- Latviešu nacionālistu klubs), pēc tam, kopā ar domubiedriem izveidojām Nacionālā Spēka Savienību (NSS), kuras vadītājs biju no 2006.-2008.gadam. Visu šo laiku izglītojos, aktīvi publicējos nacionāli orientētos medijos, gan arī rīkoju dažādus pasākumus, lai aizstāvētu ideālus, kam ticēju un ticu joprojām.Nekad neesmu baidījies teikt to, ko uzskatu par taisnību, un arī rīkoties, tādēļ mani mēģinājuši apklusināt dažādiem līdzekļiem. Pret mani tikušas ierosinātas trīs politiski motivētas krimināllietas, kuras visas beigušās ar to ierosinātāju zaudējumiem.Pašlaik mans darbs saistīts ar ģimenei piederošu zemnieku saimniecību, bet pirms tam strādāju sabiedrisko attiecību un vides izglītības jomā uzņēmumā „Liepājas RAS”. Taču, varu teikt, ka dzīve mani nav lutinājusi. Esmu pieredzējis grūtus brīžus, vairākus gadus esmu pavadījis ārvalstīs, strādājot smagu fizisku darbu- esmu bijis gan fabrikas strādnieks, gan miesnieks, esmu apguvis arī restauratora iemaņas, pēc tam tiku līdz „balto apkaklīšu” kārtai. Katrā ziņā, uzskatu, ka pazīstu dzīvi, trūkumu un darba cilvēku vajadzības nevis teorētiski, bet no paša pieredzes.
Esmu precēts cilvēks, kopš 2015.gada aprīļa man ir jaukākā meita pasaulē Līva Anna, bet 2016.gadā ģimeni papildinājis arī dēls Edgars Jānis. Prieku sagādā fiziskās aktivitātes un mana diezgan lielā mājas bibliotēka. Patīk arī bokss, veca mūzika un pastkartes."


Oskars Krīgers
Nacionālkonservatīvi noskaņots jaunās paaudzes latvietis ar maģistra grādu vēsturē.
”Izaugu lielā un aktīvā kristiešu ģimenē. 2007.gada nogalē pievienojos Nacionālā Spēka Savienībai (NSS), vēlāk kopā ar domubiedriem izveidoju biedrību „Nacionālais Spēks”.Uzskatu, ka mums kā tautai ir jāzina sava vēsture- brīva no falsifikācijām un politkorektuma māņiem. Šajā virzienā vēlos dot savu ieguldījumu, tādēļ izvēlējos savu dzīvi saistīt ar vēsturi. Šobrīd Latvijas Universitātē esmu ieguvis maģistra grādu vēstures studiju programmā, un turpinu studijas doktorantūrā. Paralēli tam, mācības uzsāktas arī Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātē, kas man ir būtiski, jo vidusskolā pasniedzu vēsturi, kā arī politiku un tiesības.Man īpaši tuva ir militārā vēsture, sevišķi saistībā ar Otro pasaules karu, un ar šo virzienu saistu savu akadēmisko karjeru. Par militāro vēsturi šad tad uzrakstu arī žurnālam „Latvijas Vēsture”, un, protams, aktīvi piedalos visos ar latviešu leģionāru cīņu gaitām saistītajos piemiņas pasākumos. Mana pārliecība ir, ka šo karavīru upurim savas Tēvijas labā ir jātiek novērtētam ne tikai sabiedrībā, bet arī valstiskā līmenī. Daudz brīvā laika patērēju apgūstot svešvalodas. Bez angļu un krievu valodām, esmu uzsācis arī vācu un igauņu valodu apguvi. Vaļasprieki, cik nu paliek laika, ir Austrumu cīņas un fitness.”


Vilnis Strods
                                          

Valters Grīviņš

Esmu latviešu nacionālists un pārliecināts anti-komūnists kopš sevis kā personības apzināšanās apmēram 12 gadu vecumā. 

"Izaudzis, caur čekistu “zāģiem” klausoties “Amerikas Balsi”, “Brīvo Eiropu” un lasot tolaik neatļautos “Atpūta”, “Nedēļa”, “Latviešu Strēlnieks”, “Aizsargs” un citu neatkarīgās Latvijas laika literatūru. 1986.g. noraidīju piedāvājumu iestāties komjaunatnē, attiecīgo papīru publiski iemetot miskastē. 1990. gadu II pusē iesaistījos latviešu jauniešu nacionālajā organizācijā “Klubs 415”, organizēju un vadīju “Kluba 415” pasākumus, piedalījos stratēģijas izstrādē. Kopš 1990. gadiem darbojos kā publicists, redaktors un izdevējs. Paša vērtējumā lielākais līdzšinējais panākums izdevējdarbības jomā – Visvalža Lāča II sējumu grāmatas “Latviešu tautas un zemes vēsture” sagatavošana izdošanai.Nodarbojos ar lokālās vēstures pētīšanu, vēstures un eksakto zinātņu popularizāciju. Interesē ekoloģija, etnoloģija, arheoloģija, kartogrāfija, ģenētika, evolucionārā bioloģija, etoloģija, politika, politiskās un jo īpaši – nacionālpolitiskās – domas vēsture, viss, kas saistīts ar kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti un popularizāciju.  Šobrīd vadu Latvijas lielāko brīvpieejas vēstures materiālu krātuvi un novadpētniecības tīmekļa platformu Historia.lv, esmu izveidojis un vadu Latvijā vienīgo, šobrīd aktīvo zinātnes popularizācijas vietni atklajumi.lv, pildu redaktora pienākumus Latvijas vadošajā, pasaules civilizāciju vēsturei, ārpuszemes dzīvībai un neizskaidrojamajām parādībām veltītajā portālā aliens.lv."


Rolands Augšpuls

Normunds Krafts

Latvietis, precējies, trīs dēli
Augstākā izglītība tūrisma vadībā
Audzis nacionāli domājošā ģimenē, vectēvs gājis bojā izsūtījumā Sibīrijā.
Piedalījies 1987.g. 18.nov. spontānajā gājienā no Ziemeļu kapiem, ko nežēlīgi izdzenāja spēka struktūras.
1988. g. janvārī kopā ar domubiedriem izveido Latvijas jauniešu apvienību (LJA)“Tēvzemei un Brīvībai” pie Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupas (LCTAG) “Helsinki 86” un tiek izvēlēts par apvienības pirmo vadītāju.
LJA rīko talkas un atjauno Latvijas armijas pirmā virspavēlnieka Oskara Kalpaka piemiņas vietas, rīko miera maršu pret militarismu, organizē demonstrācijas un mītiņus, izdod laikrakstu.
Pēc mītiņa, kas nosoda 1939. g. Staļina – Hitlera paktu, tiek arestēts un turēts milicijas pagrabos.
Ar pasaules dievtuŗu dižvadoņa Marģera Grīna laipnu palīdzību kopā ar sievu kļūst par dievturi un joprojām uzskata, ka latvietim vislabāk der latviskums.
Patīk alpīnisms, ir būts augstākajās Austrijas, Šveices un Kaukāza virsotnēs. Divatā ar dēlu uzkāpts Elbrusā no Ziemeļu puses.
Izbauda labas grāmatas un kino. Patīk apceļot gan Latviju, gan svešas zemes.
Darbojas tūrismā, iepazīstina viesus ar Latvijas kultūru un dabu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru