ceturtdiena, 2021. gada 30. septembris

"Taisnīgums": Neuzskatām, ka žīdiem Latvijā pienākas īpašas privilēģijas

 

Covid 19 ierobežojumu aizsegā atkal aktualizēta, un faktiski pabeigta kārtējā liela apmēra afēra - tā sauktās kompensācijas žīdiem par Otrā Pasaules kara laikā zaudētajiem īpašumiem, kas tiek prasīta no Latvijas valsts, un kuru maksātāji būsim mēs- Latvijas nodokļu maksātāji.

Nacionālās Savienības “Taisnīgums” pozīcija šajā jautājumā ir krasi noraidoša: ne Latvijas valsts, ne latviešu tauta, ne katrs Latvijas nodokļu maksātājs personiski neko nav parādā ne žīdu tautai, ne arī politisko reketieru kompānijai, kas uzdodas par žīdu tautas priekšstāvjiem. Viņiem nepienākas ne centa no Latvijas valsts līdzekļiem!


Pirmkārt, 1990-tajos gados tika pieņemts un īstenots likums par denacionalizāciju, kura ietvaros savus zaudētos īpašumus likumīgi varēja atgūt visi Latvijas Republikas pilsoņi un viņu mantinieki neatkarīgi no tautības un valsts piederības. Īpašumus varēja atgūt arī reliģiskas draudzes- gan kristieši, gan arī jūdaisti. Denacionalizācijas procesam bija termiņš, kura laikā bija jāpiesakās, un savas tiesības jāizmanto, un tās izmantoja arī daudzi žīdi. Denacionalizācijas procesa noslēdzoties, pieteikumi par īpašumu atgūšanu vairs netika pieņemti ne no viena, neatkarīgi no tautības. Mēs neuzskatām, ka attiecībā uz žīdiem būtu jāizdara izņēmums, un jāpiešķir viņiem īpašas privilēģijas, kuras jau tā viņiem tikušas radītas, salīdzinājumā ar citu tautību Latvijas iedzīvotājiem, piemēram atsevišķos gadījumos atdodot Latvijas brīvvalsts laicīgo organizāciju namīpašumus, balstoties uz etnisko piederību. Šādu etnisku privilēģiju vispār nedrīkst būt, un, ja tādas rada, tad tikai par labu valstsnācijai- latviešiem.