ceturtdiena, 2020. gada 31. decembris

Andrejs Lucāns (1930-2020)

 


Atskatoties uz šo gadu, nevaram nepieminēt novembra mēnesī Aizsaulē aizsaukto, savu biedru un padoma devēju Andreju Lucānu. 

Cēlies no Sēlijas, dzimis Latvijas brīvvalstī, Daugavpilī, kuras sabiedriskajā dzīvē liela nozīme bija gan viņa tēvam, dārzkopim Pēterim Lucānam, gan vectēvam, Grīvas latviešu biedrības dibinātājam un Daugavpils luterāņu draudzes priekšniekam Andrejam Lucānam.

Ģimenes tradīciju, saistītu ar lauksaimniecības kultūru, izvēlējās arī Andrejs, kurš izglītību ieguvis Bulduru dārzkopības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agronomijas fakultātē. Padomju okupācijas gados kādu laiku bijis Limbažu rajona kolhoza "Nākotne" priekšēdētājs, pēc tam agronoms Brenguļos un Valmierā. Uzskatīja sevi par latviešu nacionālistu un simpatizēja Eduārda Berklava politiskajām nostādnēm.

Atjaunotajā Latvijā mīlestību pret laukiem un teorētisko izpratni par lauksaimniecību, prata pierādīt praksē, izveidojot veiksmīgi darbojošos ģimenes zemnieku saimniecību "Bušas" Burtnieku pagastā. 

Saimniecībai nostabilizējoties, Andrejam atlika laiks aicinājumam: aktīvi organizēt lauksaimniekus, popularizēt saprātīgu, latviešu tautas interesēm atbilstošu agrāro politiku. Andrejs kļuva par Valmieras Lauksaimnieku biedrības priekšsēdētāju, un līdz pēdējam dzīves gadam aktīvi izmantoja katru iespēju, lai popularizētu savu vīziju par Latvisku Latviju ar attīstītiem laukiem, kuros dominē mazās un vidējās latviešu zemnieku saimniecības. 

Mums, Nacionālās Savienības "Taisnīgums" biedriem bija liels gods par uzticību, ko Andrejs mums dāvāja, uzskatot sevi par vienu no mums. Daudz esam varējuši mācīties, esam ņēmuši vērā viņa padomus, veidojot savu vīziju par Latvijas lauku atdzimšanu. Lai vieglas Dzimtnes smiltis, Andrej! 

Nacionālā Savienība "Taisnīgums"
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru