piektdiena, 2020. gada 6. novembris

Patriotiskajā mēnesī aicinām atbalstīt ģenerāļa Pētera Radziņa piemiņas saglabāšanu, un intelektuālā mantojuma popularizēšanuĢenerālis Radziņš (1880-1930) bija Latvijas Brīvības cīņu plānotājs un vadītājs, izcils karavadonis un militārais stratēģis, kuram lielā mērā varam pateikties par sekmīgu Brīvības cīņu iznākumu un Latvijas atbrīvošanu gan no bermontiešiem, gan lieliniekiem. 

Diemžēl dažādu politisko intrigu dēļ šis karavadonis, bez kura ieguldījuma Latvijas valsts šodien nebūtu, krita nežēlastībā, un vēl šodien ģenerāļa piemiņa nav celta atbilstošā godā un viņa nopelni – pienācīgi novērtēti.

Ģenerālis Radziņš atstājis mums bagātu garīgo mantojumu. Viņa raksti tālaika dienas presē skaitāmi simtos un aptver visdažādākos jautājumus – tiklab specifiski militārus, kā vispārīgi sabiedriskus un starptautiski tiesiskus. Fundamentāls ir Radziņa darbs „Latvijas atbrīvošanas karš” divās daļās.

Kopš 2011. gada, kad Nacionālo bruņoto spēku majors A. Purviņš uzsāka ģenerāļa personības un mantojuma pētīšanu, ir paveikts daudz – ir izveidota Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība, P. Radziņa raksti apkopoti, sagrupēti pēc tēmām un pārrakstīti no vecās latviešu ortogrāfijas modernajā un izdoti grāmatā. Tāpat ir izdota grāmata “Ģenerālis Pēteris Radziņš – Pirmais Lāčplēša un pirmais armijas komandieris”, ka arī ir veikta ģenerāļa Radziņa rakstu krājuma tulkojums angļu valodā un sadarbībā ar Baltijas aizsardzības koledžu izdota grāmata “Visions cannot be negletected – copilation of General Pēteris Radziņš writings”.

Tagad ir uzsākta Radziņa rakstu krājumu audio grāmatas izdošana, kura nozīme šodienas Latvijas drošības situācijā ir īpaši svarīga. Aicinām iepazīties ar biedrības mērķiem un iespējams, kļūt par palīgu šajā lielajā darbā!

Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība

R.Nr. 40008238329

"Jaunsilavas", Ogresgala pagasts,

Ogres novads

gprb1880@gmail.com 

www.facebook.com/GeneralisRadzins 

Ja vēlaties un uzskatāt par iespējamu finansiāli atbalstīt ģenerāļa mantojuma apkopošanu un tālākizdošanu, ziedojumu varat skaitīt uz AS Swedbank konta Nr. LV90HABA0551040169395 Bankas kods HABALV22


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru