svētdiena, 2020. gada 15. marts

"Taisnīguma" programma Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām


Esam nacionālisti, un par mērķi izvirzām latvieši īpatsvara pieaugumu Rīgā, kur latviešu ir tikai 47%. jaunu migrantu-viesstrādnieku un ārzemju studentu iebraušanas bremzēšanu, latviskas pilsētvides radīšanu. Pašvaldība nevar mainīt valsts kopējo politiku, taču var daudz darīt savā līmenī.1.  Nacionālais jautājums

-  veikt pašvaldības bērnudārzu pāreju uz nodarbībām tikai latviešu valodā;
-  latviskas kultūrvides iedzīvināšana;
-  atjaunot pašvaldības Valodas kontroli rīcībnespējīgā Valsts valodas centra funkciju veikšanai Rīgā;
-  “Repatriācijas fonda” izveidošana latviešu reemigrācijai un ārzemnieku repatriācijai;
-  nepiešķirt pilsētas līdzekļus un citu atbalstu organizācijām, kas sludina multikulturālismu, veicina imigrāciju un tradicionālās ģimenes vērtības graujošas uzskatu sistēmas;
-  aizvākt Okupācijas pieminekli no Uzvaras parka;
-  radīt administratīvu spiedienu un apgrūtinājumus uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar viersstrādnieku nodarbināšanu, importē ārvalstu studentus un tirgo uzturēšanās atļaujas.

2.  Ģimenes un bērni

-  pilnīgi atrisināt bērnudārzu rindu problēmu, lai visus bērnus varētu iekārtot bērnudārzos viņu dzīvesvietas tuvumā;
-  50 eiru piemaksa par bērnu pēc 2 gadu vecuma (izmaksas – 60 miljoni eiru gadā);
-  lielajās apkaimēs vismaz viena eksaktā skola ar konkursu.


3.  Taisnīgums, tiesiskums un saimnieciskums pilsētas pārvaldē

-  pilnīgs domes struktūru un pašvaldību uzņēmumu funkciju un finanšu audits, politisko ielikteņu amatu un struktūru likvidācija;
-  Rīgas bankas organizēšana pašvaldības līdzekļu drošai glabāšanai, lētiem norēķiniem un kapitāla piesaistei pilsētas ilgtermiņa projektu realizēšanai;
-  decentralizācija un tiešā demokrātija – apkaimes pašas lemj par labiekārtošanu, sadzīvi un kultūru;
-  ārzemnieku nodeva trešo valstu pilsoņiem 150 eiru mēnesī (ap 90 miljoniem eiru gadā), iegūto naudu novirzīt mājokļu fondam un pilsētas labiekārtošanai (apzaļumošana, veloceliņi, pludmales, promenādes utt.);
-  piemērot maksimāli iespējamās NĪN atlaides vienīgajam mājoklim.


4.  Mājokļi

-  uzsākt un attīstīt mājokļu programmu jaunajām ģimenēm ar bērniem;
-  veikt investīcijas pašvaldības dzīvojamā fonda renovācijā, piešķirot īres tiesības ar izpirkuma tiesībām uz saprātīgiem noteikumiem. Kapitālsabiedrībai “Rīgas pilsētbūvnieks”  jāsāk pildīt uzdevumu, kamdēļ tā tikusi radīta;
-  dalītā īpašuma likvidēšana zem daudzdzīvokļu mājām ar pašvaldības finansiālu atbalstu;
-  pamesto māju un graustu atsavināšana.


5.  Pilsētvide un transports

-  lokveida satiksmes veidošana ap pilsētas centru, ko sākt ar Hanzas tiltu uz Iļģuciemu (ap 125 milj. eiru);
-  veidot autostāvvietas ārpus centra;
-  vietās, kur tas iespējams, paplašināt ielas auto  novietošanai;
-  rīta sastrēguma laikā no 7:30-9:00 nedarbojas nestrādājošo senioru atlaides braucieniem sabiedriskajā transportā;
-  uzbūvēt veloceliņus uz apkaimēm, to projektēšanā iesaistīt velobraucējus.Nav komentāru:

Komentāra publicēšana