ceturtdiena, 2020. gada 31. decembris

Andrejs Lucāns (1930-2020)

 


Atskatoties uz šo gadu, nevaram nepieminēt novembra mēnesī Aizsaulē aizsaukto, savu biedru un padoma devēju Andreju Lucānu. 

Cēlies no Sēlijas, dzimis Latvijas brīvvalstī, Daugavpilī, kuras sabiedriskajā dzīvē liela nozīme bija gan viņa tēvam, dārzkopim Pēterim Lucānam, gan vectēvam, Grīvas latviešu biedrības dibinātājam un Daugavpils luterāņu draudzes priekšniekam Andrejam Lucānam.

Ģimenes tradīciju, saistītu ar lauksaimniecības kultūru, izvēlējās arī Andrejs, kurš izglītību ieguvis Bulduru dārzkopības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agronomijas fakultātē. Padomju okupācijas gados kādu laiku bijis Limbažu rajona kolhoza "Nākotne" priekšēdētājs, pēc tam agronoms Brenguļos un Valmierā. Uzskatīja sevi par latviešu nacionālistu un simpatizēja Eduārda Berklava politiskajām nostādnēm.

Atjaunotajā Latvijā mīlestību pret laukiem un teorētisko izpratni par lauksaimniecību, prata pierādīt praksē, izveidojot veiksmīgi darbojošos ģimenes zemnieku saimniecību "Bušas" Burtnieku pagastā. 

Saimniecībai nostabilizējoties, Andrejam atlika laiks aicinājumam: aktīvi organizēt lauksaimniekus, popularizēt saprātīgu, latviešu tautas interesēm atbilstošu agrāro politiku. Andrejs kļuva par Valmieras Lauksaimnieku biedrības priekšsēdētāju, un līdz pēdējam dzīves gadam aktīvi izmantoja katru iespēju, lai popularizētu savu vīziju par Latvisku Latviju ar attīstītiem laukiem, kuros dominē mazās un vidējās latviešu zemnieku saimniecības. 

Mums, Nacionālās Savienības "Taisnīgums" biedriem bija liels gods par uzticību, ko Andrejs mums dāvāja, uzskatot sevi par vienu no mums. Daudz esam varējuši mācīties, esam ņēmuši vērā viņa padomus, veidojot savu vīziju par Latvijas lauku atdzimšanu. Lai vieglas Dzimtnes smiltis, Andrej! 

Nacionālā Savienība "Taisnīgums"
pirmdiena, 2020. gada 28. decembris

Krīze dod iespēju virzīties uz taisnīgāku un solidārāku valsti. Kaut uz laiku.

 

Manuprāt nevienam saprātīgam cilvēkam nebūtu jāapšauba Covid19 eksistenci, tā spējas izplatīties un nogalināt, ja vien viņš sevi nav iecēlis Dieva vietā, un netur sevi gudrāku par izcilākajiem zinātniekiem un mediķiem.  Ir zinātniski pierādīta vīrusa eksistence, tā izplatības ceļi, tā spējas sagraut veselību un arī nogalināt.

Un tomēr, kas attiecas uz vīrusa apturēšanu un uzveikšanu, pagaidām zināšanu līmenis ir tuvu sokrātiskajam “Es zinu, ka nezinu neko”. To rāda gan zinātnieku neskaidrie un nepārliecinošie uzvaras formulas meklējumi, gan arī epidēmijas skarto valstu izmisīgie mēģinājumi apturēt tās izplatīšanos nosakot dažāda veidu ierobežojumus, kas vērsti uz fizisku kontaktu maksimālu ierobežošanu.

 Ierobežojumu raksturs bieži vien rada nepārdomātas sasteigtības iespaidu, atsevišķās epizodēs iztrūkstot arī loģikai, ko varam norakstīt uz stresu un pieredzes trūkumu. Teorētiski, novēršot cilvēku socializēšanos, saslimstībai vajadzētu iet mazumā, dodot laiku zinātniekiem atrast drošas medicīniskas metodes, kas saslimstību varētu novērst vai vismaz kvalitatīvi ārstēt. Tātad, citu alternatīvu fizisku kontaktu ierobežošanai īsti nemaz nav. Tomēr ir cita problēma- droši nav paredzams, cik daudz laika vajadzēs, vai vīrusa mutācijas nebūs straujākas par zinātnes sasniegumiem. Jebkurā gadījumā, saprātīgi būtu gatavoties sliktākajam scenārijam- ilgstošiem ierobežojumiem, kas radīs pamatīgus sarežģījumus ekonomikā.

3.janvāris- vēl viena pieminēšanas vērta diena Latvijas Brīvības cīņu kontekstā


1920.gadā 3.janvārī -25 grādu salā sākās unikāla arī tam laikam divu jaunu valstu Polijas un Latvijas kopēja militārā sadarbība, kura bija izveidota īsā laikā un bija ļoti veiksmīga. Mēneša laikā tika sakauta Sarkanā armija un atbrīvota Latgale.

Vēlāk Latvijas armijas virspavēlnieka štāba priekšnieks ģenerālis Pēteris Radziņš, kurš plānoja šo operāciju un vadīja mūsu armiju rakstīja par šo kauju un tās lielo nozīmi: “Mūsu karaspēkam bija jākaro ar ļoti lielu ienaidnieku — veselu lielvalsti — ienaidnieku, kurš bija uzvarējis visas baltās krievu armijas. Tikai ar šo uzvaru mēs pierādījām visai pasaulei, ka mums ir pilnīgi noteikta nacionāli valstiska apziņa, kura nepadodas nekādiem vilinājumiem ne uz labo, ne uz kreiso pusi. Tikai ar šo uzvaru mēs ieguvām Latvijas austrumu robežu. Ja mēs nebūtu karojuši un uzvarējuši Padomju Krievijas karaspēku, tad mēs ne tikai nekad nepievienotu Latgali pie Latvijas, bet nekad mēs nebūtu ieguvuši arī mieru un drošību no Krievijas puses.”
Kaut arī mēneša laikā tika sakauta Sarkanā armija. Tās nebūt nebija vieglas kaujas un noritēja ārkārtīgi smagos ziemas apstākļos, kur komunistu propagandisti visādi centās sagraut latviešu un poļu armijas vienotību.
Šajās kaujās Poļu armija zaudēja no 400 līdz 500 kritušo. Latvijas armijas ap 600 kritušo karavīru. No 1600 3. šķiras Lāčplēša Kara ordeņiem, kas pasniegti Latvijas armijas karavīriem, vismaz 465 ir pasniegti par varonību Latgales atbrīvošanā no lieliniekiem.

NS Taisnīgums aicina 3.janvārī aizdedzināt svecītes Lāčplēšu piemiņās vietās, godinot latviešu un poļu karavīru piemiņu, kuri krita cīņā par Latgali.


svētdiena, 2020. gada 20. decembris

Par Valsts aizsardzības mācību

 


Sabiedrību ir nedaudz saviļņojis kārtējais PROGRESĪVO “humānisma” paziņojums sakarā ar Valsts Aizsardzības mācības (turpmāk VAM) nepieciešamības noliegumu. Viņi savā paziņojumā vēsta, ka “bērniem jābūt pilnīgi sagatavotiem dzīvei sabiedrībā un jābūt audzinātiem ANO Statūtos proklamēto ideālu garā, jo īpaši miera, cieņas, iecietības, brīvības, vienlīdzības un solidaritātes garā"[1]. Kas ir ļoti skaisti un ideālistiski. Tikai mēs jau pirms simts gadiem esam gājuši tam cauri, kad Latvijā kreisie sociālisti un komunisti sludināja pacifisma ideālus, sakot, ka Latvijai nav vajadzīga armija, ka pietikšot tikai ar tautas miliciju. Uz to šiem sapņotājiem ģenerālis Pēteris Radziņš atbildēja: “Ka katrai pastāvīgai valstij ir jārūpējas par savas pastāvības nodrošināšanu, to pierāda tie fakti, ka katra valsts izdod milzīgas naudas summas armijas uzturēšanai un citiem valsts apsardzības nolūkiem. Ja nu dažādās konferencēs slēdz līgumus par bruņotu spēku samazināšanu, tad še nebūt nav redzams cenšanās izvairīties no kara, bet gan cenšanās iegūt spēka pārsvaru pār varbūtējiem ienaidniekiem.”[2]

trešdiena, 2020. gada 9. decembris

Par dabisku ģimeni


Pret Satversmes, brīvības un tiesiskuma nozagšanu. Pret deģenerācijas un patoloģiju normalizāciju un institucionalizāciju. Par dabīgu ģimeni, augošu Latviju un Latviešiem. Par saknēm un zariem. Par senčiem un bērniem. Par rītdienu!  

Latviešu nacionālistu politiskā partija NS "Taisnīgums" un domubiedri piketā pie Satversmes tiesas. 2020.g. 8.decembris.
otrdiena, 2020. gada 24. novembris

8.decembrī, pulksten 15.00 pie Satversmes tiesas atbalstīsim dabisku ģimeni un tradicionālās vērtības

 


Nacionālā Savienība “Taisnīgums” ir pieteikusi piketu šī gada 8.decembrī, pulksten 15.00 pie Satversmes tiesas, Rīgā, J.Alunāna ielā 1.

Pikets pieteikts:

1) Lai nosodītu  Satversmes tiesas patvaļīgo, mūsu tautas tradīcijām, Dabas likumiem un sabiedrības vairākuma vērtībām neatbilstošo ģimenes jēdziena interpretāciju, kas tapusi acīmredzamā agresīvā LGBT lobija iespaidā.

2) Lai paustu atbalstu DABISKAS (tas ir- atbilstošas mūsu tautas tradīcijām un Dabas likumiem) ģimenes definīcijas iekļaušanai Satversmē. Atbalstītu godprātīgus juristus un nevalstisko organizāciju aktīvistus, kas šobrīd strādā, lai šī definīcija taptu.

ceturtdiena, 2020. gada 19. novembris

Atbalstām kopēju darbu, lai panāktu referendumu par DABĪGAS ģimenes definīcijas iekļaušanu Satversmē

 


Esam pievienojuši savu atbalstu nevalstisko organizāciju iniciatīvai sagatavot priekšlikumus Satversmes grozījumiem, kas nostiprinātu DABĪGAS (Dabas likumos un mūsu tautas tradīcijās balstītu)ģimenes definīciju un neļautu patvaļīgu ģimenes jēdziena interpretāciju likumdošanā, kas varētu novest pie tās degradācijas un sabiedrības pamatu graušanas.

Pēc tam juristu sagatavotais priekšlikums tiks iesniegts vairākās parakstu vākšanas platformās. Tad savs vārds būs sakāms parlamentam (izmaiņām Satversmē nepieciešams konstitucionālais vairākums- 67 balsis "par"), un ja parlamentā grozījumi netiks atbalstīti, nākamais solis būs tautas nobalsošanas jeb referenduma procedūras uzsākšana.

svētdiena, 2020. gada 15. novembris

Ģimenes ir jāaizstāv!

 


Skandalozs, bīstams Satversmi kropļojošs un tās nozīmi degradējošs Satversmes tiesas spriedums lietā, kur lesbiešu pāris pieprasīja, lai uz vienu no kopdzīves partnerēm, kas protams nav un nevar būt vienai no lesbietēm nesen piedzimuša bērna tēvs,  tiktu attiecināts likumdošanā paredzētais 10 dienu atvaļinājums kas domāts jaundzimušo tēviem. Skandalozs tāpēc, ka prasība tika apmierināta, pašos pamatos rupji izkropļojot ģimenes jēdzienu, patvaļīgi interpretējot Satversmes 110.pantu, radot jaunu tiesisku surogātu “viendzimuma ģimene”. Bīstams, jo balstoties uz šādu kroplu Satversmes interpretāciju, agresīvie tradicionālo vērtību nīdēji viegli varēs turpināt ieviest jurisdikcijā aizvien bīstamākus precedentus. Piemēram, ja pastāv “viendzimuma ģimene”, kāpēc gan nevar notikt bērnu adopcija šādās “ģimenēs”, vai- kāpēc nevar pieņemt skandalozo partnerattiecību likumu, vai pat “viendzimuma laulības”?! Citiem vārdiem sakot- maisam ir gals vaļā.

Satversmes tiesa ar šo spriedumu kārtējo reizi ir degradējusi savu prestižu, un apliecinājusi sevi kā politiski angažētu kantori, kas sacer tekstus juridiskā terminoloģijā, lai apmierinātu noteiktu spēku politiskos pasūtījumus.

piektdiena, 2020. gada 6. novembris

Patriotiskajā mēnesī aicinām atbalstīt ģenerāļa Pētera Radziņa piemiņas saglabāšanu, un intelektuālā mantojuma popularizēšanuĢenerālis Radziņš (1880-1930) bija Latvijas Brīvības cīņu plānotājs un vadītājs, izcils karavadonis un militārais stratēģis, kuram lielā mērā varam pateikties par sekmīgu Brīvības cīņu iznākumu un Latvijas atbrīvošanu gan no bermontiešiem, gan lieliniekiem. 

Diemžēl dažādu politisko intrigu dēļ šis karavadonis, bez kura ieguldījuma Latvijas valsts šodien nebūtu, krita nežēlastībā, un vēl šodien ģenerāļa piemiņa nav celta atbilstošā godā un viņa nopelni – pienācīgi novērtēti.

Ģenerālis Radziņš atstājis mums bagātu garīgo mantojumu. Viņa raksti tālaika dienas presē skaitāmi simtos un aptver visdažādākos jautājumus – tiklab specifiski militārus, kā vispārīgi sabiedriskus un starptautiski tiesiskus. Fundamentāls ir Radziņa darbs „Latvijas atbrīvošanas karš” divās daļās.

Kopš 2011. gada, kad Nacionālo bruņoto spēku majors A. Purviņš uzsāka ģenerāļa personības un mantojuma pētīšanu, ir paveikts daudz – ir izveidota Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība, P. Radziņa raksti apkopoti, sagrupēti pēc tēmām un pārrakstīti no vecās latviešu ortogrāfijas modernajā un izdoti grāmatā. Tāpat ir izdota grāmata “Ģenerālis Pēteris Radziņš – Pirmais Lāčplēša un pirmais armijas komandieris”, ka arī ir veikta ģenerāļa Radziņa rakstu krājuma tulkojums angļu valodā un sadarbībā ar Baltijas aizsardzības koledžu izdota grāmata “Visions cannot be negletected – copilation of General Pēteris Radziņš writings”.

trešdiena, 2020. gada 2. septembris

Ceļa sākums

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas ir noslēgušās. Rezultāti ir likumsakarīgi. Tik pat likumsakarīgi kā viss pēc vēlēšanām notiekošais. Tas, ko paredzējām: krievu un viņu līdzskrējēju varas desmitgadīgais murgs ir izbeidzies, ar ko visus varam apsveikt, taču to nomainīs cits murgs- neomarksisma, totalitārā liberālisma formā. Jā, iespējams etniski svešos Rīgas izsaimniekotājus nomainīs tie, kuriem latviešu valoda ir dzimtā, bet viņiem latviešu intereses ir svešas, latviskums ir nicināms, tradicionāla ģimene ir nīdējama pagātnes palieka, un ir pilnīgi vienaldzīgi kādas tautības, rases vai kultūras dzīvos Rīgā, un kādā valodā tie runās. Un tad jāuzdod sev jautājums, kas ir sliktāks: svešinieks, kuru skaidri var identificēt, un par kura nolūkiem nav nekādu ilūziju, vai “savējais”, kas realitātē ir kā ļaundabīgs svešķermenis, kas lēnām saindē un paralizē mūsu tautas miesu un garu? Uz šo jautājumu jāatbild sev katram pašam. Varam vienīgi izteikt savu satraukuma pilno prognozi par acīmredzamām un ļoti nelabvēlīgām tendencēm. Tie, kas tagad valdīs Rīgā, nebūs vienkārši svešvalodā runājoši zagļi, bet ideoloģiski motivēti diversanti un iekšējie ienaidnieki, kas nekautrējoties izmantos administratīvo resursu, lai indētu jaunatni (un tieši latviešu jaunatni!!!), veicinot visādas “antifašistiskās”, “velkomiskās”, “praidiskās” tendences un noskaņas, kuras Rīgas jauniešos jau tā sasniedz bīstami augstu līmeni. Ir nopietns risks, ka latviešu tauta vismaz garīgi var zaudēt veselu paaudzi.

Kas attiecas uz mums, Nacionālo Savienību “Taisnīgums” un mūsu sniegumu vēlēšanās. Mēs bijām godīgi, un skaidri pateicām: mēs neejam uz iekļūšanu domē, mēs to nevaram paveikt, viss ko mēs šoreiz varam izdarīt, ir pieteikt sevi kā organizētu politisko spēku, darīt zināmus savus mērķus un ideoloģiju nacionāli noskaņotajiem Rīgas latviešiem, kuri par mūsu pastāvēšanu nav informēti. Tieši to mūsu kandidāti uzsvēra visos iespējamajos gadījumos. Un izmantojot izdevību, gribam pateikt milzīgu paldies saviem vēlētājiem! Jūsu balsis bija īpašas, jo Jūsu balsojums bija motivēts balsojums par ideju, par Nacionālismu. Jūs zinājāt, ka rezultāts būs kāds būs, bet Jūs balsojāt par ideju. Un neļaujiet iestāstīt sev, ka tā bija izmesta balss (vai par daudz vairāk izmestu nevar uzskatīt balsi par sistēmiskajiem “nacionālkonservatīvajiem”, kas ar skaistu sarkanbaltsarkanu akcentu balstīs progresīvo praida Rīgu?)! Nē, tas ka 400 cilvēku Rīgā uzskatīja par nepieciešamību mūsu vīziju atbalstīt, dod gandarījumu un motivāciju savu ceļu turpināt, neapstājoties iet uz priekšu, lai savu ideju piekritēju skaitu vairotu.

pirmdiena, 2020. gada 10. augusts

"Taisnīguma" vēlēšanu kandidāti DELFI TV studijā

 Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu ietvaros, Nacionālā Savienība "Taisnīgums" vēlēšanu saraksta pārstāvji Vilnis Strods, Pēteris Buks un Jānis Adijāns viesojās delfi.lv studijā, lai paustu savu skatījumu sarunā ar žurnālistu Jāni Domburu. Interviju noskatīties var ŠEIT

svētdiena, 2020. gada 9. augusts

Nacionālā Savienība “Taisnīgums” neuzskata par iespējamu piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumos, kas tiek organizēti svešā valodā

 

Esam aicināti piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumos, ko organizē Latvijas sabiedriskie mediji, kas cita starpā iekļauj arī raidījumus, kas notiek svešvalodā, konkrēti-krieviski.

Uzskatām par neiespējamu iesaistīties diskusijās par Latvijas iekšpolitikas un Latvijā dzīvojošu cilvēku ikdienu skarošiem jautājumiem svešā valodā, jo šāda rīcība būtu krasā pretrunā ar mūsu ideoloģiju, programmu un principiem, kas iekļauj uzskatu, ka Latvijas valstij ir jāstiprina latviešu valodas pozīcijas, un valsts nedrīkst finansēt medijus, kas iekšējam patēriņam domātu informāciju raida svešvalodā.

ceturtdiena, 2020. gada 23. jūlijs

Rīgas domes vēlēšanu programma ar komentāriemPēc Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu 4000 zīmju programmas publiskošanas, esam saņēmuši daudz jautājumu par dažādiem programmas punktiem. Jautājumi bieži tiek izteikti sociālajos tīklos, un ja tos pamanām, iespēju robežās arī cenšamies atbildēt. Tomēr katram personiski neatbildēsi, jo saziņa paņem ļoti daudz laika. Tādēļ, šeit lasāmi izvērstāki komentāri priekšvēlēšanu tēzēm, par kurām esam saņēmuši visvairāk jautājumu.

Mūsu politiskā ideoloģija ir nacionālisms un par saviem mērķiem Rīgas domē, atbilstoši Satversmē noteiktajam Latvijas kā latviešu valsts virsmērķim – nodrošināt latviešu tautas mūžīgu pastāvēšanu un attīstību – izvirzām:

1) latviešu īpatsvara pieaugumu Rīgā, kur mūsu ir tikai 47%;
2) jaunu migrantu–viesstrādnieku un 3. pasaules ārzemju studentu iebraukšanas bremzēšanu;
3) nacionāli un sociāli taisnīgu, tiesisku un visu rīdzinieku labklājību vairojošu pilsētas pārvaldi;
4) latviskas pilsētvides radīšanu.

Pašvaldība nevar mainīt valsts kopējo politiku, taču var daudz darīt savā līmenī.

1.  Nacionālais jautājums

-  veikt pašvaldību bērnudārzu pāreju uz nodarbībām tikai latviešu valodā (vienlaikus, mēs redzam arī citu problēmu, proti to, ka vairākās Rīgas apkaimēs, piemēram Bolderājā, Pļavniekos un līdzīgās vietās latvieši ir izteiktā mazākumā, un tas nozīmē, ka arī bērnudārzos latviešu bērni būs izteiktā mazākumā, un tas var apdraudēt latviešu bērnu identitāti. Lai to novērstu, un vienlaikus nodrošinātu konsekventu visu bērnudārzu pāreju uz apmācību valsts valodā, paredzam bērnudārzu dalību divos līmeņos: 1) tiem, kam latviešu valoda ir dzimtā jeb līdzšinējie latviešu bērnudārzi, 2) tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā jeb līdzšinējie krievu bērnudārzi. Abu līmeņu bērnudārzi programmu īstenos latviešu valodā, bet tiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu, programmā tiks iekļautas attiecīgā vecuma bērniem izstrādātas, svešvalodas vidē augušiem piemērotas latviešu valodas apguves metodes);
-  iedzīvināt latvisku kultūrvidi;
-  atjaunot pašvaldības Valodas kontroli rīcībnespējīgā, lienošo divvalodību atbalstošā Valsts valodas centra funkciju veikšanai Rīgā;
-  Repatriācijas fonda izveidošana latviešu reemigrācijai un ārzemnieku repatriācijai;
-  nepiešķirt pilsētas līdzekļus un citu atbalstu organizācijām, kas sludina multikulturālismu, veicina imigrāciju un tradicionālās ģimenes vērtības graujošas uzskatu sistēmas (Daļa no pilsētas līdzekļiem tradicionāli tiek piešķirti nevalstisko organizāciju projektiem, kultūras pasākumiem, un tā sauktajiem sociālajiem partneriem, un bieži vien tieši pašvaldības finansējums sastāda ievērojamu daļu no dažādu Latviskai Latvijai un tradicionālajai ģimenei naidīgu organizāciju kopējā budžeta. Mēs nevēlamies tērēt līdzekļus, lai finansētu finansēt iniciatīvas, kas grauj Latvijas pamatus, un esam apņēmušies ļoti rūpīgi sekot līdzi, lai tās nesaņemtu nekādu pašvaldības atbalstu. Ne finanšu līdzekļu, ne bezmaksas pašvaldības telpu, ne citos veidos. Konsekventi iestāsimies, lai nekāds atbalsts netiktu sniegts nevalstisko organizāciju iniciatīvām, kuras saņem līdzfinansējumu no Krievijas fondiem, ar Sorosu saistītām un līdzīgām ultraliberāļu struktūrām. Cik būs atkarīgs no mums, nekāds atbalsts netiks sniegts pasākumiem, kas vērsti uz “Krievu pasaules” popularizēšanu, imigrācijas popularizēšanu, veicināšanu un imigrantu īpašo vajadzību apmierināšanu. Tāda pat attieksme būs pret tradicionālas ģimenes vērtību ārdītājiem- homoseksuālisma, feminisma un līdzīgu noviržu un destruktīva dzīvesstila popularizētājiem)  ;

trešdiena, 2020. gada 24. jūnijs

Vai cilvēki, kas neciena vārdu un uzskatu brīvību, var strādāt sabiedriskajos medijos?Šī gada 19.jūnijā Latvijas Radio 5 darbiniece Karmena Stepanova savā oficiālajā LSM “radio personības” profilā norādītajā twitter.com kontā @bembijs publicēja tagad izdzēstu ierakstu (attēlu sk. pielikumā), kurā ievietoja ekrānšāviņu no politiskās partijas Nacionālā Savienība “Taisnīgums” profila, tam pievienojot komentāru: “Gribētu, lai Rīgas valsts 2. ģimnāzija pastāsta, ko viņu mūzikas skolotājs darīja šajā “akcijā”.

Ekrānšāviņā bija redzams “Taisnīguma” twitter.com konta ieraksts, kurā partija, publicējot pasākuma video fragmentu, informēja sabiedrību par 18.jūnijā notikušo, tās rīkoto un pašvaldībā saskaņoto piketu pie Brīvības pieminekļa Rīgā. Piketā paudām savu noraidījumu izdomātā latviešu rasisma vainas kultivēšanai un nosodījumu atsevišķu personu nesen Latvijā publiski paustajam atbalstam BLM/antifa kustības rīkotajiem grautiņiem un eiropiešu civilizācijas simbolu demolēšanai ASV un Eiropā. Kopā ar video fragmentu bija publicēts teksts: “Latvijas himna šodienas protestā pret BLM grautiņiem, imigrāciju, pazemošanos melno priekšā un arī pret rasistiskā saldējuma meklētājiem. #MelnītimBūt”

piektdiena, 2020. gada 19. jūnijs

Pikets #LatviešuDzīvībasVissvarīgākāsReaģējot uz pēdējo nedēļu uzbrukumiem eiropiešu vēsturei, kultūras mantojumam un rasei kopumā, kā arī, ņemot vērā, ka šos notikumus mēģina izmantot arī kreisi un liberāli politiski spēki Latvijā, agresīvi kultivējot reāli neeksistējoša rasisma naratīvu, mēs Nacionālā Savienība “Taisnīgums”  18.jūnijā  pie Brīvības pieminekļa rīkoja piketu #LatviešuDzīvībasVissvarīgākās

Ar šo akciju mēs vēlējāmies izteikt protestu, pret centieniem mainīt mūsu sabiedrības vērtības, graut latvisko identitāti, un destabilizēt nacionālas valsts ideju. 
Uzskatām, ka tas tiek darīts ar mērķi iebiedēt latviešus, vājināt mūsu cilvēku identitāti un iespējamo pretestību ārdošajiem imigrācijas procesiem.

Paudām pārliecību, ka Latvijā vēl ir un būs cilvēki, kas gatavi aizstāvēt savu zemi, un likt savas tautas intereses pirmajā vietā.

Viktors Birze: Beidziet izdomāt rasismu!


„Beidz izdomāt rasismu!”, „Politkorektums ir tirānija un ieroči pret eiropiešu tautām”, „Te, kas muld par rasismu, grib ievest imigrantus”, „Sava tauta ir vērtība”, #LatviešuDzīvībasIrSvarīgas – tādus plakātus šodien turēs Nacionālās savienības „Taisnīgums” organizētā piketa dalībnieki pie Brīvības pieminekļa. Pikets ir saskaņots ar varas iestādēm, un tā iniciators Viktors Birze cer uz sabiedrības izpratni.
Šodien mūsu saruna ar Viktoru Birzi.
Kā izdomāji, ka jāorganizē šāds pasākums?
Viss sākās ar notikumiem ASV un atbalsīm Eiropā, ar notikumiem lielajās multikultūras valstīs, ar vardarbību un laupīšanām, ar vēstures pieminekļu apgānīšanu. Galvas pacēla arī mūsu vietējie leftisti, kultūrmarksisti - pat nezinu, kā viņus precīzāk nodēvēt, - lai pastiprinātu rasisma naratīvu Latvijā. Radās iespaids, ka visas šīs runas par rasismu, kas Latvijā faktiski neeksistē, ir tāda kā prelūdija, sagatavošanās tam, lai mūs iebiedētu un nozombētu, lai padarītu mūs apātiskus un pretoties nespējīgus jaunajam migrācijas vilnim, kas tiek gatavots Latvijai. Un tas, ka imigranti tiks un jau tiek vesti, gan „bēgļu”, gan „viesstrādnieku” statusā, ir acīmredzami. Par to liecina gan aizvien vairāk acīs krītošā „dažādība” Rīgas ielās, gan publiskās debates un likumdošanas iniciatīvas, kas atvieglo svešo ievešanu.

piektdiena, 2020. gada 3. aprīlis

Laiks vērtību pārvērtēšanai un citam skatam uz ekonomiku.


Latvijas valdība šobrīd īsteno palīdzības programmu cilvēkiem, kurus skārusi Covid-19 izraisītā ekonomikas apstāšanās. Līdzīgi rīkojas arī citas valstis, kurās pandēmija paralizējusi sabiedrisko un ekonomisko dzīvi.
Šādu rīcību jāuzskata par pareizu, un šobrīd vienīgo iespējamo variantu, lai cilvēkus, kurus nenogalina sērga, nenogalinātu bada nāve. Tikai ar atrunu, ka palīdzība nonāk vispirms pie tiem, kam tā patiesi ir nepieciešama. Un, ja runā par ekonomikas nozaru balstīšanu, tad ir nepieciešams ievērot hierarhisku principu- vispirms atbalsts tiem, kas nes labumu sabiedrībai! Tiem, kas rada produktus, audzē, ražo, pārstrādā. Nekādā gadījumā nebūtu atbalstāmi neproduktīvi, spekulatīvi un parazītiski uzņēmējdarbības segmenti (jā, domāju arī visnotaļ netīro azartspēļu biznesu!). Šajās nozarēs strādājošie darba ņēmēji būtu atbalstāmi, piešķirot bezdarbnieka pabalstus vispārējā kārtībā, un veicināma to pārkvalifikācija.
Valdošā koalīcija šādu pieeju nav īstenojusi, nauda tiek tērēta nereti nesaprātīgi, nav garantiju, ka formāla birokrātisma dēļ palīdzību saņems katrs kam tā izmisīgi nepieciešama (mājražotāji, amatnieki, pašnodarbinātie uc.), un tāpat nav garantiju, ka neadekvātus bonusus nesaņems elitei pietuvināto parazītisko biznesu īpašnieki, kas gana daudz pelnījuši uz cilvēku nelaimēm, atkarībām un spekulatīvām darbībām, un kuriem personisks trūkums nebūt nedraud.
Taču galvenais jautājums ir: kas mūs sagaida tad, kad pandēmija beigsies, un vairāk vai mazāk saprātīgi tērēto naudu valstij vajadzēs atdot, jo budžeta deficīts būs pieaudzis, un līdz ar to arī procenti, kas jāmaksā starptautiskajiem augļotājiem jeb aizdevējiem?

svētdiena, 2020. gada 15. marts

Nacionālā Savienība „Taisnīgums” aicina valdību spert izlēmīgus soļus sērgas izplatīšanās neitralizēšanā un ierobežojumu skarto cilvēku iztikas minimuma nodrošināšanai


Saistībā ar Covid-19 pandēmiju, aicinām Latvijas valdību spert stingrus un izlēmīgus, bet ārkārtēji nepieciešamus soļus sērgas tālākas izplatības ierobežošanai.
Valdības izsludinātais ārkārtas stāvoklis ir novēlots un joprojām pietiekami nekonsekvents, tādēļ aicinām to padarīt stingrāku. Atgādināsim, ka kritiskais stāvoklis, kāds izveidojies Itālijā, saistīts tieši ar valdības nespēju savlaicīgi un izlēmīgi reaģēt, nosakot nepieciešamos ierobežojumus.

-slēgt tirdzniecības centrus (izņemot pārtikas veikalus un aptiekas), pārtraukt brīvdabas tirdziņu un tirgus norisi. Uzlikt par pienākumu pārtikas veikaliem un aptiekām noteikt limitu, cik cilvēku vienlaicīgi tur var atrasties, kontrolēt to, nepieciešamības gadījumā piesaistot policijas pārstāvjus.

- uz laiku slēgt iestādes, kuru pastāvēšana nav saistīta ar ikdienas nepieciešamību- skaistumkopšanas saloni, restorāni, bāri, kafejnīcas, frizētavas, spēļu zāles, sporta klubi, peldbaseini, utml.

-sagatavot un aktualizēt detalizētu (pagasti, pilsētu mikrorajoni) slimības izplatības karti. Būt gataviem šajās vietās ieviest īpašu karantīnas režīmu, pārtraucot satiksmi, brīvu iekļūšanu un izkļūšanu civilpersonām, nodrošināt pārtikas un medikamentu piegādi.

-noteikt ierobežojumus sabiedriskā transporta kustībai, uzdodot par pienākumu darbavietām sagatavot un izsniegt izziņas strādājošajiem, kas pamato viņu pārvietošanos sabiedriskajā transportā sakarā ar nepieciešamību nokļūt darbavietā. Bezjēdzīga vizināšanās ir ierobežojama.

-Būt gataviem vispārējai bruņoto struktūru mobilizācijai un komandantstundu noteikšanai.

"Taisnīguma" programma Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām


Esam nacionālisti, un par mērķi izvirzām latvieši īpatsvara pieaugumu Rīgā, kur latviešu ir tikai 47%. jaunu migrantu-viesstrādnieku un ārzemju studentu iebraušanas bremzēšanu, latviskas pilsētvides radīšanu. Pašvaldība nevar mainīt valsts kopējo politiku, taču var daudz darīt savā līmenī.

trešdiena, 2020. gada 19. februāris

Nacionālā Savienība „Taisnīgums” piedalīsies ārkārtas Rīgas domes vēlēšanās, lai piedāvātu Nacionālistu vīziju par Latvisku un godīgu politiku


Partijas Rīgas nodaļa pieņēmusi lēmumu veidot savu sarakstu ārkārtas Rīgas domes vēlēšanās. Pašlaik tiek strādāts pie vēlēšanu programmas, ar kuru nāksim klajā tuvākajās nedēļās.

Mūsu prioritāte ir stiprināt Latviešu (kuri joprojām ir mazāk par pusi no Rīgas iedzīvotāju skaita) pozīcijas savā galvaspilsētā, un mēs neslēpjam, ka vēlamies izmantot visus pašvaldības rīcībā esošos administratīvos un juridiskos instrumentus, lai pilsētā stiprinātu Latviešu valodas pozīcijas, Latvisku pilsētvidi, un bremzētu migrantu (viltus studentu, viesstrādnieku utml.) pieplūdumu.

Vienlaikus neaizmirstam arī pašvaldības tiešos pienākumus: pilsētas pārvaldība, lai tā būtu iespējami ērta, droša un sociāli draudzīga vietējiem cilvēkiem. Īpaši akcentējam jauno ģimeņu vajadzības, un vēlamies Rīgu pārvērst par ģimenēm un bērniem draudzīgu pilsētu.