piektdiena, 2019. gada 18. oktobris

Pret ļaunprātīgu partiju karteļa veidošanu


Tieslietu ministra Jāņa Bordāna virzīto iniciatīvu, kas paredz ievērojami palielināt valsts finansējumu politiskajām partijām (tām, kuras iepriekšējās Saeimas vēlēšanās ieguvušas 2% un vairāk balsu), tajā pašā laikā liedzot tām piesaistīt privātpersonu ziedojumus, uzskatām par ļaunprātīgiem centieniem iekonservēt esošo politisko situāciju, pārdalītās ietekmes sfēras pašreizējo varas partiju savtīgajās merkantilajās interesēs, radot neaizstājamu, stagnējošu politiskā karteļa sistēmu.

Ja iniciatīva iegūs likuma spēku cietīs politikas kvalitāte, jo satrunējušu partiju kliķu nomaiņa būs faktiski neiespējama. Nav nekāds noslēpums, ka politisko partiju veiksmes un noturības noslēpums ir naudas un administratīvo resursu pieejamības kombinācija. Partijas, kuras jau ir pārstāvētas parlamentā, jau tā ir nesalīdzināmi labākās pozīcijās nekā tās, kuru tur nav. Deputāti saņem ļoti dāsnu atalgojumu, valsts finansē viņu palīgu un tehniskā atbalsta personāla atalgošanu, kas nozīmē, ka deputāti un vēl pietiekami liels skaits ar viņiem saistīto, var nodarboties ar politiskajām aktivitātēm uz pilnu slodzi. Turpretim ārpus parlamenta esošo pārstāvji, lai arī cik labiem mērķiem, iecerēm un ideāliem, maizi pelna strādājot, un politiskajai cīņai var veltīt tikai pavisam nedaudz sava brīvā laika. Tātad, jau šobrīd viņi ir nesalīdzināmi sliktākā pozīcijā, nekā pašreizējo varas partijas pārstāvji. Cita parlamentā pārstāvēto priekšrocība ir nesalīdzināmi lielāka piekļuve masu informācijas līdzekļiem, iespēja par sevi pastāvīgi atgādināt vēlētājiem. Citiem par šādu iespēju ir vai nu jāmaksā nauda, vai arī nemitīgi jāinscenē kādas skandalozas aktivitātes, jo, diemžēl, tas ir fakts, ja mediji par tevi nerunā, tu vienkārši neeksistē politikā. Tāpat par milzu priekšrocību var uzskatīt plašās administratīvo resursu izmantošanas iespējas, deputātu kvotas, varas prestižu utt. Viņiem ir viss, kas jau tagad nav ārpus parlamenta esošajiem politiskajiem spēkiem, viņu iespējas attīstīt jaudīgu politisko darbību (vai tās imitāciju) ir nesalīdzināmi lielākas.

Izrādās ar to nepietiek. Valsts finansējums, kas paredz parlamentā iekļuvušajām partijām saņemt katru gadu 100 000 eiro un vēl 4,5 eiro par katru balsi, vienlaikus ierobežojot citu partiju iespējas pat teorētiski piesaistīt līdzekļus, ļaus radīt bezkonkurences politiskās varas monopolu jeb faktiski dažu partiju kolektīvu diktatūru.
Šīm partijām būs līdzekļi, lai radītu jaudīgu politisku mašīnu, pieņemt darbā algotus darbiniekus, sabiedrisko attiecību speciālistus, uzturēt birojus, finansēt politiskus masu pasākumus, reklāmas kampaņas utt. Nav noslēpums, ka profesionāla, labi finansēta politiskā mašīna ir nesalīdzināmi spēcīgāka par ideālistiskām domubiedru kopiņām un to brīvprātīgo entuziasmu. Tagad tās pilnīgi tiks novāktas no laukuma, jo aizvien grūtāk būs pārliecināt potenciālos atbalstītājus par reālas izaugsmes iespējām, jo tādu taču nebūs. Un tas tikai vairos vispārējo politisko apātiju. Jo ir skaidrs, ka pietiekami daudz cilvēku neuzticas tām partijām, kuras šobrīd ir pie varas, un teorētiski varētu pievienoties alternatīviem spēkiem, bet to taču faktiski vairs nebūs. Jeb arī tie būs pilnīgi bez cerībām.
Ir skaidrs arī, ka līdz šim pastāvējusī sistēma, kas pieļāva milzīga apmēra privātpersonu ziedojumus politiskajām partijām jeb faktisku to uzpirkšanu, nekam nederēja, taču tieslietu ministra bīdītā iniciatīva nevis uzlabos politikas kvalitāti, bet sakropļos to vēl smagāk, kaut arī citā virzienā.

Kāds ir mūsu, Nacionālās Savienības „Taisnīgums” skatījums:

Ļaut politiskajām partijām ziedot tikai to biedriem. Turklāt ziedojumu kopsumma kalendārā gada laikā var būt ne lielāka par trim minimālajām mēnešalgām. Vienkārši un saprotami. Nekādu lielo ziedojumu jeb partiju uzpirkšanu! Nekādu finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, kas noved pie karteļa un politiskās varas monopola!

Varu piebilst, ka, ja likumprojekts „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” stāsies spēkā, vērsīsimies tiesā, lai to apstrīdētu.

Viktors Birze


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru