trešdiena, 2019. gada 30. janvāris

Priekšlasījumi ar diskusiju: TAUTA. IDENTITĀTE. NACIONĀLISMS.


Mūsdienu globalizētajā pasaulē mēs sakaramies ar vairākiem savstarpēji saistītiem, bet nereti atbilstoši nenovērtētiem latviešu tautas pastāvēšanu apdraudošiem izaicinājumiem:
1)                  Migrāciju jeb plašu tautu un rasu pārvietošanos, kas ietekmē Eiropas etnisko karti, izraisot Eiropas pamattautu īpatsvara samazināšanos savās valstīs un to identitātes apdraudējumus. Pārskatāmas nākotnes perspektīvā šī tendence var radīt draudus arī latviešiem.
2)                  Globalizāciju, kas (cita starpā izmantojot aizvietojošo migrāciju) noārda dabiskās robežas starp rasēm, tautām, kultūrām un valstu robežām, sagraujot etniskās kultūras, deformējot un izdzēšot gadsimtu garumā veidojušās tautu identitātes.
3)                  Politisko kosmopolītismu un tā saukto politkorektumu (politiskās globalizācijas īstenošanas instrumenti), kas ietekmē arī akadēmisko vidi un sabiedrisko domu. Kā būtiskāko apdraudējumu šajā jomā saskatām politiski motivētas, zinātniski nepamatotas spekulācijas ar jēdzienu „tauta”,  sagrozot tā būtību, lai tādējādi globalizācijas mērķu vārdā pamatotu suverentātes atņemšanu nacionālām valstīm un minimalizētu tautu/etnosu kā ģenētisku un kulturālu vienumu tiesības uz pašsaglabāšanos.
Izprotot šos procesus, mēs vēlamies rosināt tiem pretdarboties, kā mērķus izvirzot savas tautas, tās etnokulturālās identitātes saglabāšanu un nacionālas valsts idejas stiprināšanu.
Kā būtisku soli šajā virzienā uzskatam viedokļu formulēšanu: par ko tieši iestājamies, ko aizstāvam, un, kas konkrēti būtu darāms tuvākajā un tālākajā nākotnē.
Šajā sakarā Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuve historia.lv sadarbībā ar latviešu nacionālistu politisko partiju NS „Taisnīgums” rīko priekšlasījumu ar diskusiju (viedokļu apmaiņu) „Tauta. Identitāte. Nacionālisms”. Aplūkosim šādas tēmas:


1)                  Kas ir latviešu tauta, un kas veido tās identitāti (asinsradniecība, senas saknes šajā zemē, kultūra, valoda, kopīga vēsturiskā pieredze, piederības sajūta).
2)                  Kādai jābūt valsts politikai, un tuvākajiem sabiedriski politiskajiem uzdevumiem, lai latviešu tautiskā identitāte tiktu saglabāta, stiprināta un pilnveidota.

Ar priekšlasījumiem uzstāsies:
Vēsturnieks, Dr. hist. Muntis Auns. “No letiem līdz jaunlatviešiem. Latvieši viduslaikos un agrajos jaunajos laikos”
Antropoloģe, Dr. hist. Gunita Zariņa. “Latviešu saknes. Senāko Latvijas iedzīvotāju DNS pētījumi un latviešu tautas veidošanās”

Nacionālās Savienības „Taisnīgums”, pārstāvji iepazīstinās ar savu skatījumu uz latviešu nacionālismu,  identitātes politiku un nepieciešamajiem pasākumiem, lai tos stiprinātu.
Noslēgumā paneļdiskusija par valsts kultūrpolitiku un veicamajiem pasākumiem latviešu identitātes aizsardzībai un veicināšanai.

Pasākums notiks š.g. 16.februārī, pulksten 11.00 Rīgā, Krāmu ielā 3, Barikāžu muzejā
Informācija:
Interesentus lūdzam savu dalību savlaicīgi apstiprināt (līdz š.g. 14.februārim), sūtot e-pastu, jo vietu skaits ir ierobežots.
Kontakti:
E-pasts: redakcija@historia.lv, tālrunis: 29151826

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru