ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

Aicinām apvienot spēkus, lai nepieļautu valsts simtgades zaimošanu, latviešu kultūras un sabiedrības pamatu graušanu

Aicinājums nosūtīts  latviskām un uz tradicionālajām vērtībām balstītām organizācijām- "Tēvijas Sargi", Latvijas Nacionālā Fronte, "Latvietis", asociācija "Ģimene", un citām.


Sagaidot valsts simto jubileju, nepatīkami pārsteidz tautas nelūgti un negribēti svinību dalībnieki- saujiņa agresīvu politisko homoseksuālistu un aiz tiem stāvošie globāla līmeņa destruktīvie spēki, kuru redzējums uz valsts attīstību ir krasā pretrunā ar to, kā Latviju redzēja šīs valsts dibinātāji, un kā redz tautas vairākums.
Runa ir pat tā saukto “Baltijas Praidu”, kas, kā vēstī pride.lv, “par godu Latvijas simtgadei” notiks Rīgā, ilgs 100 dienas ar 100 dažādiem pasākumiem, no kuriem kulminācija būs Praida gājiens. 9. jūnijā ar noslēgumu Vērmanes dārzā. “Praida” pasākumu vidū būšot arī priekšvēlēšanu, tikšanās ar politiķiem, konference par LGBT tiesībām un “naida noziegumiem”, utt.
Vispirms “Brīvības svētki”, tad valsts pamatu graušana, cenzūra un citādi domājošo vajāšana
Lai arī paši praidisti šo pasākumu dēvē par “personīgās brīvības svētkiem”, mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, uzskatam, ka šīs dzimumnoviržu un psihoreproduktīvo patoloģiju propagandas parādes, kuru Rietumu analogi jau sen ir pazīstami kā atklāta izvirtības un pornogrāfisku jēlību publiska demonstrācija, ir mērķtiecīga apziņas manipulācija un politiska, plašākā norišu un darbību ķēdē iekļaujošās darbošanās ar mērķi saindēt cilvēku apziņu, sagraut sabiedrības tradicionālo struktūru, sajaukt dzimumus, dezorientēt sabiedrību, iznīcinot veselīgos instinktos balstītu tieksmi dzīvot, turpināt savu dzimtu, tautu, sargāt savu ģimeni un valsti. Tā vietā liekot slimīgām tieksmēm un baudām dzīvojošu egoistu sabiedrību, kas nozīmētu gan novājinātu un izmirstošu tautu, gan ilgtermiņā arī mūsu valstiskuma un plašākā tvērumā – civilizācijas – beigas.
Totalitārā liberālisma ieviesējus, kas veic šīs tradicionālo sabiedrību ārdošās darbības, NS „Taisnīgums” uzskata par tādu pašu ļaunumu kā Maskavas imperiālismu un lienošo okupāciju vai imigrantu invāziju un Eiropas islamizāciju.

Agresīvo homoseksuālistu un viņu atbalstītāju īstenotie propagandas pasākumi ir iecerēti artālejošu mērķi. “Personīgas brīvības svētkiem” sekos:
1) Centieni degradēt sabiedrības domāšanu, veicinot pozitīvu attieksmi pret perversijām un dzimumpatoloģijām, ietekmējot kultūru un izglītības saturu;
2) Uzbrukumi Satversmei, ar mērķi ieviest viendzimuma „laulības”, un tiesības šādām „ģimenēm” adoptēt bērnus;
3) Politiskās cenzūras ieviešana, aizliedzot brīvi paust viedokļus, kas aizstāv tradicionālās vērtības un ir vērsti pret to grāvējiem. Gūstot panākumus, tas paredzami var iet roku rokā ar vispārēju cenzūru, vārda un uzskatu brīvības beigām, kad kopumā būs aizliegts kritizēt smagos liela mēroga noziegumos notiesātus ārzemju oligarhus un viņu izveidotos propagandas tīklus, t.s. „liberālās vērtības”, politkorektumu, imigrāciju, un tamlīdzīgi.
Ignorēšana – piekrišana
Pretēji daudzu skeptiķu izteiktajiem viedokļiem, ka šos agresīvos indivīdus un viņu izvirtības parādes vajag ignorēt, mēs tam kategoriski nepiekrītam. Tajā brīdī, kad viņi jutīs, ka sabiedrība neizrāda pretestību nāves kultūras propagandai, tātad, kaut arī negribot, bet ir to akceptējusi, šo pozīciju viņi jau būs iekarojuši, bet mēs –atkāpušies. Tā būs viņu uzvara pār klusējošu un apātisku vairākumu un dos papildus enerģiju iet tālāk, uzbrūkot Satversmei, likumdošanai un mūsu vārda un uzskatu brīvībai.
Teiksim publisku “nē” polithomoseksuālistu akcijām
Lai tā nenotiktu, mēs aicinām izrādīt pēc iespējas lielāku sabiedriski politisku un pilsonisku pretestību šiem vērtību grāvējiem, jo īpaši šajā valsts lielās jubilejas gadā, nepieļaujot zaimot Latvijas valstiskumu un graut valsts tēlu, vai vismaz ierobežojot tam nodarīto kaitējumu.
Par visefektīvāko pretdarbības formu uzskatām iespējami plašu uz nacionālu un tradicionālu vērtību bāzes pastāvošu sabiedrisku, politisku un reliģisku organizāciju kā arī interešu pārstāvju kopīgi izstrādātu stratēģiju, un savstarpēji koordinētu sadarbību. Katrai organizācijai ir savas iestrādes, resursi, stiprās puses, kurus saliekot kopā varam paveikt vairāk, sasniedzot lielāku efektu, nekā darbojoties atsevišķi.
Mūsu piedāvājums ir vienoties par šāda koordinācijas centra izveidošanu.
Uzskatām, ka tam vajadzētu virzīt sekojošus uzdevumus:
1) Vēršanās tiesā ar prasību aizliegt tā saukto “Baltijas praidu” kā Satversmei neatbilstošu (paredzams, gan, ka tiesas ceļā risinājuma nebūs);
2) Izglītojoši un skaidrojoši pasākumi kā pretspars praidistu plānotajai agresīvajai homoseksuālisma propagandai;
3) Sabiedriskās attiecības – darbs ar plašsaziņas līdzekļiem, lai popularizētu pozitīvās ģimeniskās vērtības, to nozīmi personas un tautas dzīvē;
4) Homoseksuālistu propagandas pasākumu ietvaros Rīgā uzturēsies daudz indivīdu, kuri iespējams veiks provokatīvus, aizskarošus izlēcienus, un nav izslēgti arī likuma pārkāpumi, seksuāla rakstura uzmācība, bērnus traumējoša rīcība un tamlīdzīgas izdarības. Ir jābūt gataviem šīs darbības fiksēt, un vajadzības gadījumā arī novērst, lietojot situācijai atbilstošas metodes;
5) Nepārkāpjot LR likumdošanu, radīt izvirtību propagandētājiem iespējami lielu diskomfortu, mazinot vēlmi turpmāk iesaistīties šāda rakstura darbībās;
6) Masu pasākums „Par dabisku ģimeni kā tautas un valsts pamatu”. (Zinātnisks skaidrojums par to, kas ir dabisks un kas novirze - “Dr.biol. Jēkabs Raipulis. Cilvēka dzimums no bio-psiho-sociālā aspekta”, atklajumi.lv https://www.atklajumi.lv/cilveks/sadalas/sabiedriba-attiecibas/1556-jekabs-raipulis-cilveka-dzimums-no-bio-psiho-sociala-aspekta )
Šie ir ieteikumi, kas ir apspriežami, koriģējami, izstrādājami detaļās. Gaidīsim uzrunāto atbildes, un izsakām cerību uz kopdarbību.

Nacionālā Savienība „Taisnīgums”Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru