pirmdiena, 2017. gada 18. decembris

Nacionālā Savienība „Taisnīgums” akcijā pie Saeimas pieprasīs lemt par čekas maisu atvēršanu un ilustrāciju Latvijā

Atzīstot LR Saeimas 1998. gada “Deklarācijā par Latvijas okupāciju” konstatēto faktu un pausto nostādņu aktualitāti kā arī izprotot līdzšinējās situācijas destruktīvo raksturu attiecībā pret Latvijas iekšpolitisko un ārpolitisko drošību, konsekventi iestājamies par valsts okupācijas seku novēršanu, nepieciešamo rīcību klāstā iekļaujot gan vispusīgu un godīgu komunistiskā okupācijas režīma izvērtēšanu, gan valsts dekomunizāciju jeb bijušo komunistiskā režīma funkcionāru, VDK (t.s. čekas) darbinieku un aģentu ietekmes izskaušanu atjaunotajā Latvijas valstī.

Par būtisku soli šajā virzienā uzskatām VDK aģentu kartotēku un saistītās dokumentācijas (tautā dēvētu par „čekas maisiem”) atvēršanu, apvienojumā ar jau tā novilcinātā lustrācijas procesa uzsākšanu. Mūsu izpratnē tas nozīmē sekojošas darbības:


1) Šobrīd SAB glabātās VDK aģentu kartotēkas un citu dokumentu nodošanu Latvijas Nacionālajā arhīvā;
2) Brīvas pieejas nodrošināšana aģentu kartotēkai VDK zinātniskās izpētes komisijā strādājošajiem speciālistiem, lai pēc iespējas ātrākā laikā veiktu to satura izpēti, sistematizēšanu un izvērtēšanu;
3) Lustrācijas procesa uzsākšana, nosakot termiņu, kura laikā kādreizējie VDK ziņotāji var pieteikties, sniedzot brīvprātīgas liecības par savu darbību šīs noziedzīgās struktūras labā. Pieteikušos vārdi, apmaiņā pret sniegtajām liecībām (pieņemot, ka tās ir godīgas un nekas būtisks netiek noklusēts), tiek pasargāti no publiskošanas;
4) VDK aģentu kartotēkas publiskošana pēc Polijas Nacionālās Piemiņas institūta (Instytut Pamięci Narodowej) parauga, izslēdzot to vārdus, kas brīvprātīgi pieteikušies un snieguši liecības ilustrācijas procesa ietvaros.

Vienlaicīgi uzskatām, ka jāpēta ne tikai VDK aģentu kartotēka, bet visa okupācijas režīma represīvā sistēma, ieskaitot pavēļu devējus – PSRS komunistiskās partijas nomenklatūru, tā laika tiesu sistēmu.

Ņemot vērā, ka vadošo politiķu vidū vērojama atklāta pretestība lustrācijas procesa uzsākšanai un čekas maisu atvēršanai kā arī to, ka Saeima joprojām vilcinās pieņemt attiecīgos lēmumus, mēs, Nacionālā Savienība „Taisnīgums”, 2018.gada 18.janvārī, pulksten 10.00 organizējam piketu pie Saeimas ēkas. Akcijas mērķis ir pieprasīt deputātiem beidzot pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai VDK izpētē iesaistītie zinātnieki varētu netraucēti uzsākt darbu, lai tiktu uzsākts lustrācijas process, un tiktu publiskots čekas maisu saturs.

Aicinām piedalīties visus līdzīgi domājošos Latvijas patriotus.


Nacionālā Savienība „Taisnīgums”


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru