svētdiena, 2017. gada 2. aprīlis

Nacionālās Savienības "Taisnīgums" programma Liepājai

Liepāja ir tās iedzīvotāji. Mums vissvarīgākais liekas nevis dārgi un nepraktiski projekti, bet apturēt pilsētas iztukšošanos, sniedzot iespējami lielu atbalstu ģimenēm ar bērniem, atvieglojot viņu ikdienu kā arī motivējot jauniešus palikt Liepājā.

Balsojot par „Taisnīgumu”, tu balso par:

1)Patiesu atbalstu ģimenēm.

-Lai pašvaldības bērnudārzos savlaicīgi tiktu nodrošināta vieta visiem bērniem. Lai tiktu uzcelts jauns pašvaldības bērnudārzs;
- Lai tiktu ieviesta liepājnieku Ģimenes karte, un atkarībā no bērnu skaita ģimenei tiktu piemērota atlaide pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi, Nekustāmā īpašuma nodoklis, sabiedriskais transports, medicīna, bērnudārzi, interešu izglītība, sports, kultūras sarīkojumi, teātris uc.);
-Bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos un bezmaksas  sabiedrisko transportu skolēniem;
- Lai dažādu veidu sporta nodarbības bez maksas tiktu piedāvātas Liepājas skolās, izmantojot skolu infrastruktūru un inventāru. No maksas sporta pāriesim uz visiem pieejamu skolu sportu.

2)Latvisku pilsētvidi, kurā valdīs latviešu valoda un tiks godātas nacionālās vērtības.

-Par to, lai pašvaldība sazinātos un publicitātē izmantotu tikai valsts valodu. Nekādas izdabāšanas tiem, kas, 25 gadus dzīvojot neatkarīgā Latvijā, nav spējuši iemācīties vai nevēlas saprast un runāt latviešu valodā;
-Lai tiktu pārtraukta latviešu valodas diskriminācija privātuzņēmumos, un jauniešiem, meklējot darbu, netiktu nepamatoti pieprasītas krievu valodas zināšanas;
-  Par to, lai Liepājā netiktu ielaisti nekādi par „bēgļiem” saukti nelegālie imigranti- potenciāli noziedznieki, teroristi un liekēži! Te mošeju nebūs!
-Atbalstu jaunsargu kustības paplašināšanai un nodaļu izveidošanai visās Liepājas skolās;
-Pašvaldības bērnudārzos nodarbības tikai latviešu valodā.


3)Par to, lai liepājniekiem būtu darbs. Lai pašvaldība iesaistītos saimnieciskajā darbībā, ar mērķi izskaust bezdarbu.

- Uzskatām, ka pašvaldībai ir iespējami plaši jāizmanto Likumā par pašvaldībām rakstīto „sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”;
- Lai sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrībām un privātajiem uzņēmumiem tiktu īstenota programma, kas jauniešiem pēc vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanas garantētu pirmo darbavietu;
-Pašvaldības nekustāmo īpašumu nodošana ilgtermiņa bezmaksas izmantošanā uzņēmumiem, kuri attīsta ražošanu, apmaiņā pret jaunu darbavietu radīšanu;
-Taisnīgu atalgojuma politiku pašvaldības budžeta iestādēs. Algu palielināšana zemākajam un vidējam medicīniskajam personālam.


4)Tiesisku pašvaldības darbu bez blēžiem un shēmotājiem.

 

-Godīgu domes priekšsēdētāju ;

 -Lai tiktu nodrošināta liepājnieku līdzdalība pilsētai būtisku lēmumu pieņemšanā, dodot iespēju iedzīvotājiem rosināt un rīkot konsultatīvus pašvaldības mēroga referendumus;

-Visiem pieejamas regulāras iedzīvotāju sapulces, kurās pilsētas vadība atskaitās par padarīto, un atbild uz jautājumiem;
 -Cilvēcību un vienkāršību pašvaldības darbībā, izskaužot augstprātību, elitismu, birokrātiju un nevajadzīgu formālismu;
 -Pilnu pašvaldības kapitālsabiedrību auditu liepājnieku interesēs, negodprātīgo amatpersonu atbrīvošanu;
- Ierobežojumu noteikšanu vienai personai ieņemt vairākus amatus, un saņemt atalgojumu vairākās struktūrās vienlaicīgi;
-Pašvaldību iestāžu un uzņēmumu atalgojuma griestiem jābūt 5-7 minimālo mēnešalgu apmērā. Augstākā līmeņa atalgojuma izmaiņām jābūt piesaistītam iestādes zemākajam atalgojumam;
- Ar privātām struktūrām noslēgto pašvaldības un to kapitālsabiedrību līgumu un no pilsētas budžeta finansēto funkciju pārskatīšanu, īpašu uzmanību pievēršot publicitātes līgumiem un iespējamai slēptai mediju uzpirkšanai.

5)Sociālo apstākļu un pilsētvides uzlabošanu.

-Par jaunajām un trūcīgajām ģimenēm draudzīgu pašvaldības mājokļu politiku. Īstenotu projektu, kas jaunajām ģimenēm ļauj uz izpirkuma tiesībām īrēt pašvaldības dzīvojamo fondu;
-Pilsētvides sakārtošanu ne tikai pilsētas galvenajās ielās un elitārajos guļamrajonos, bet līdz šim pilnīgi novārtā atstātajās pilsētas nomalēs.
-Zaļās zonas un iekšpagalmu labiekārtošanu blīvi apdzīvotajos Jaunliepājas un Ezermalas rajonos. Ielu seguma stāvokļa apzināšanu un sakārtošanu, par kritēriju nosakot nevis atrašanās vietu, bet stāvokļa kritiskumu. Ūdensvada un kanalizācijas pieejamību pilsētas nomalēs;
-Par maksas autostāvvietu likvidēšanu un pilsētas centra ielu noslogotības mazināšanu ar stāvēšanas laika ierobežojumiem;
-Par azartspēļu pilnīgu aizvākšanu no dzīvojamajiem rajoniem;
-Par godīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

1 komentārs: