piektdiena, 2017. gada 3. februāris

Valsts valodas centrs kritizē Liepājas domi

Atsaucoties uz Nacionālās Savienības „Taisnīgums” iesniegumu par Liepājas domes reliģisko lietu komisijas rīkotu masu pasākumu Karostā, kurš noticis svešvalodā, un kurā uzrunas krievu valodā teikušas arī domes amatpersonas, Valsts valodas centrs nosūtījis izvērtējumu notikušajam (skatīt pielikumu), un atzīst: „nav saprotams, kāpēc amatpersonām uzruna jāsaka svešvalodā, ja kopš valsts valodas statusa nostiprināšanas Latvijas Republikas Satversmē ir pagājuši gandrīz 20 gadi.  Jāprezumē, ka Latvijas Republikā iedzīvotāji saprot valsts valodā teiktās uzrunas. Jānorāda, ka centra ieskatā šī nav laba prakse, kas būtu vērsta uz latviešu valodas ietekmes palielināšanu Latvijas kultūrvidē, veicinot ātrāku sabiedrības integrāciju”.

Vēršam uzmanību uz to ka latviešu valodas pozīcijas it kā neatkarīgā valstī joprojām ir apdraudētas. Tostarp, latviešu jaunieši  saskaras ar problēmu, ka dēļ krievu valodas nezināšanas ir apgrūtināta darba atrašana privātajā sektorā Liepājā ar tūrismu nesaistītās nozarēs.

„Taisnīgums” uzskata, ka Liepājas domes amatpersonām publiskā saziņā regulāri izmantojot krievu valodu, vēl vairāk vājina valsts valodas lomu sabiedrībā.

Filoloģijas doktors, Liepājas Universitātes mācībspēks Edgars Lāms, laikrakstā „Kurzemes Vārds” (05.09.2016.) mūsuprāt precīzu situācijas raksturojumu: „Diemžēl man šķiet, ka arī pašvaldības, un konkrēti- Liepājas pašvaldība, ļoti cenšas turēties pie divvalodības. Krievu valodas pozīcijas tiek nevajadzīgi nostiprinātas, ļoti konsekventi izdodot informāciju divās valodās. Tas nekādi neveicina integrāciju, pēc kuras mēs tiecamies. Tieši otrādi, tas nostiprina divkopienu situāciju. Liepāja šajā ziņā grēko ļoti daudz”.
„Taisnīgums” nolēmis vērsties Valsts valodas centrā, arī lūdzot izvērtēt pašvaldības izdevuma „Katram Liepājniekam” izdošanu svešvalodā.

Mūsu pozīcija ir, ka Latvijā ir jāvalda latviešu valodai, un amatpersonām un iestādēm, tajā skaitā pašvaldību- jārāda piemērs, saziņai ar vietējo sabiedrību izmantojot tikai valsts valodu. Tas attiecas arī uz drukātas, elektroniskas un raidošas informācijas izplatīšanu.


Nacionālā Savienība „Taisnīgums”

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru