ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Grozījumi Imigrācijas un Patvēruma likumos, lai izslēgtu uzspiestu imigrantu ievešanu Latvijā


Latvijas Republikas Saeimai

2015.g. 5.novembrī

partija “Nacionālā Savienība Taisnīgums”


biedrība “Tēvijas Sargi”
Iesniegums.


Reaģējot uz mums un Latvijas pilsoņu vairākumam nepieņemamo valdošās koalīcijas un vairāku opozīcijas partiju atbalstīto Latvijas valdības iesaistīšanos nelegālo 3. valstu ekonomisko imigrantu iepludināšanā Eiropā, pieņemot Eiropas Komisijas un atsevišķu ES lielvaru uzspiestās imigrantu “kvotas”, tādējādi radot būtiskus ilgtermiņa apdraudējumus pamatnācijas – latviešu – pastāvēšanai savā zemē, Latvijas sabiedrībai, tradicionālajai kultūrai un kultūrvidei kopumā, esam kā pilsonisku iniciatīvu sagatavojuši šī iesnieguma 1.pielikumā izklāstītos priekšlikumus likumdošanas grozījumiem (izmaiņas Imigrācijas likumā un Patvēruma likumā), kuri ļautu apturēt un turpmāk nepieļaut organizētu imigrantu ievešanu Latvijas Republikā.

Iesnieguma 2. pielikumā pievienojam plašāku, virknes citu sabiedrisko organizāciju atbalstītu argumentāciju, kurā paskaidrojam, kāpēc tieši mums nav pieņemama ne pati uzspiestā 3.valstu migrantu iepludināšana, ne arī veids, kādā LR valdība, saņemot Saeimas vairākuma atbalstu, to dara.

Iesnieguma 3. pielikumā pievienojam Rīgā, 22. septembrī, mūsu rīkotajā mītiņā pret imigrāciju “Baltija ir mūsu” pieņemto rezolūciju.


NS “Taisnīgums” valdes locekļi:

Rolands Augšpuls, Valters Grīviņš

Biedrības “Tēvijas Sargi” valdes priekšsēdētājs:

Jānis Sils

1. pielikums

(Priekšlikumi likumdošanas iniciatīvai (grozījumi Imigrācijas likumā un Patvēruma likumā) saistībā ar nepieciešamību apturēt un turpmāk nepieļaut organizētu imigrantu ievešanu Latvijas Republikā.)


Imigrācijas likums

2.pants.

(1) Likuma mērķis ir noteikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta, izceļošanas un aizturēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā ārzemniekus tur apsardzībā Latvijas Republikā un izraida no tās, lai nodrošinātu starptautiskajām tiesību normām un Latvijas valsts interesēm atbilstošas migrācijas politikas īstenošanu.

(2) Gadījumā, ja starptautiskās tiesību normas ir pretrunā ar Latvijas valsts interesēm atbilstošas migrācijas politikas īstenošanu, primāras ir Latvijas valsts intereses. Īpaši tas attiecas uz organizētas ārzemnieku ievešanas vai citādas ieceļošanas Latvijas Republikā nepieļaušanu.

19.pants.

Organizēta patvēruma meklētāju ievešana un citāda ieceļošana no citām Eiropas Savienības valstīm un no drošām trešajām valstīm ir aizliegta. Privātpersonu un juridisko personu (tai skaitā – sabiedrisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu un institūciju un starptautisku organizāciju) organizēti ievesti un citādi no citām Eiropas Savienības valstīm un no drošām trešajām valstīm Latvijas Republikā ieceļojuši ārzemnieki, kuru nolūks ir pieprasīt patvēruma tiesības Latvijas Republikā, ir nekavējoties nosūtāmi atpakaļ uz valsti, no kuras tie ievesti vai citādi ieceļojuši.


Patvēruma likums


2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir saskaņā ar Latvijas valsts interesēm un vispāratzītiem starptautiskajiem cilvēktiesību principiem nodrošināt personu tiesības Latvijas Republikā saņemt patvērumu, iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu vai saņemt pagaidu aizsardzību.

21.pants. Aizsardzības saņemšana

(1) Gada laikā bēgļa un alternatīvo statusu var piešķirt ne vairāk kā 100 personām, izņemot gadījumu, ja stihiski nemieri vai karš izcēlušies kādā no Latvijas robežvalstīm.

(2) Gadījumā, ja stihiski nemieri vai karš izcēlies kādā no Latvijas robežvalstīm, gada laikā bēgļa vai alternatīvo statusu var piešķirt 1000 personām.

(3) Par papildus bēgļu uzņemšanu rīkojama tautas nobalsošana.


29.pants. Aizsardzības iespēja izcelsmes valstī

(1) Patvēruma meklētājam nepiešķir bēgļa vai alternatīvo statusu, ja kādā viņa izcelsmes valsts daļā bailes no vajāšanas nav pamatotas vai nepastāv smaga kaitējuma risks, vai ir pieejama šā likuma 26.pantā noteiktā aizsardzība pret vajāšanu vai smagu kaitējumu un patvēruma meklētājs var droši un likumīgi ceļot uz šo valsts daļu, tikt tajā uzņemts un, kā var pamatoti pieņemt, tajā arī uzturēties.

(2) Bēgļa vai alternatīvo statusu nepiešķir un neparedz izmitināšunu un valsts sniegtās sociālās garantijas gadījumos, kad darbības, kas aprakstītas šā likuma 6.panta 2.daļā, ir jau veikuši citas Eiropas Savienības valsts atbildīgie dienesti.

Grozījumu ieviešana


Ja citi likumi, MK noteikumi vai starptautiskie līgumi ir pretrunā ar šiem grozījumiem, tie tiek ieviesti ar pārejas noteikumiem, nosakot, ka Ministru kabinets noteiktā termiņā sagatavo un Saeima apstiprina visu līmeņu atbilstošo likumdošanas aktu nepieciešamās izmaiņas.

2. pielikums

3. pielikums

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru