trešdiena, 2015. gada 23. septembris

Rezolūcija, kas pieņemta Rīgā, 22.septembra mītiņa Pret imigrāciju laikā
Latvijas Republikas Saeimai
Latvijas Republikas ministru kabinetam


* Paužam dziļu riebumu par valdības un valdošās koalīcijas partiju padevību Eiropas Komisijas un atsevišķu lielvalstu spiedienam, pretēji Latvijas iedzīvotāju vairākuma gribai, piekrist 3.valstu nelegālo imigrantu ievešanai Latvijā; 

* Paužam kategorisku noraidījumu gan "brīvprātīgām", gan obligātām, Latvijas pilsoņu referendumā neapstiprinātām migrantu kvotām, norādot, ka organizēta iedzīvotāju etniskā sastāva izmainīšana un svešas, pamatnācijas dzīvesziņai, tikumībai un ētikai pretējas un naidīgas kultūras ievešana ir darbības, kuras starptautiskos līgumos tiek uzlūkotas kā genocīda forma, savukārt, šādu prasību izteikšana un centieni tās pārvērst no ārpuses nacionālajām valstīm uzspiestā sistēmā ir brīdinošs signāls Eiropas Savienības pārtapšanai par nedemokrātisku, totalitāru režīmu.

ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

Koncertā BALTIJA IR MŪSU- par mūsu identitāti, mūsu Latviju!22.septembrī- Baltu vienotības dienā biedrība "Tēvijas Sargi" un partija Nacionālā Savienība "Taisnīgums" rīko gājienu PRET IMIGRĀCIJU! un koncertu BALTIJA IR MŪSU. Mēs esam pateicīgi cilvēkiem par atsaucību, un visiem tiem, kas ar savu artavu- organizatorisku, finansiālu, intelektuālu, palīdzējuši šo pasākumu veidot tādu, lai mankurti un tautas interešu iztirgotāji būtu spiesti ar mums rēķināties. Īpašs paldies mūziķiem! Latvieti, ar savu piedalīšanos atbalsti nacionālu Latvijas valsti, ņem līdz draugus, radus, domubiedrus! Baltija pieder mums, Latvija ir mūsu mājas, un no mums pašiem atkarīgs, kādu to atstāsim saviem bērniem.

piektdiena, 2015. gada 4. septembris

Baltu vienotības dienā, 22.septembrī gājiens PRET IMIGRĀCIJU un koncerts BALTIJA IR MŪSU

4. augustā notika pirmā mūsu rīkotā protesta akcija pret valdošās koalīcijas lēmumu uzņemt Eiropas Savienības (ES) uzspiestos nelegālos imigrantus, tādējādi radot bīstamu juridisku precedentu, kas paver durvis tālākam un masveidīgākam imigrantu pieplūdumam. Vērojot aizvien dramatiskākos notikumus Eiropā, aizvien lielāku ES dalībvalstu suverenitātes ierobežošanu un pakļaušanu Briseles diktātam un aizvien lielāku nelegālo migrantu masveida invāziju, ir skaidrs, ka mierināšana, ka Latviju tas neskars, ir maldīga un ļoti bīstama ilūzija. Tagad jau tiek runāts par obligātu imigrantu kvotu, kas Latvijai nākotnē nozīmēs daudzus tūkstošus šādu imigrantu.

Ko ir devis 4. augusta pikets pie Ministru kabineta pret uzspiestajiem imigrantiem?

Pašapziņu mums pašiem. Jo mūsu bija daudz. Diskomfortu valdošajai koalīcijai un bezdzimtenes kosmopolītiem. Tādēļ no vienas puses sākās apzināta pret pasākumu, tā rīkotājiem un dalībniekiem vērsta melu kampaņa, no otras – valdošā koalīcija jutās spiesta sākt taisnoties par savu rīcību, dot solījumus rīkoties atbildīgāk, sākt diskusiju par iespējām stingrāk kontrolēt islāma ekstrēmistus, iespējamu parandžu nēsāšanas aizliegumu. Viņi taisnojas, jo baidās no tautas noskaņojuma, un vislabāk to var redzēt tieši masveida protesta akcijās. Jāatzīst, galveno tomēr nesasniedzām – uzspiestie pirmie 250 imigranti Latvijā tiks ievesti.

Pretpasākumi jāturpina jaunā līmenī

Neviens politiskais spēks Saeimā negrib un nespēj piedāvāt risinājumu, kā novērst radušos apdraudējumu. Risinājums var būt grozījumi Imigrācijas un Patvēruma likumos, kas novērstu jebkādas iespējas organizēti ievest imigrantus Latvijā. Sadarbībā ar juristu grupu šobrīd šādus grozījumus gatavojam. Kad tie tiks sagatavoti un juridiski noslīpēti, iniciatīva tiks iesniegta likumdevējiem. Tālāk tiks izvēlēta situācijai atbilstošākā taktika. Primāri vērsīsimies pie likumdevēja, taču izskatīsim arī citus iespējamos risinājumus, ieskaitot likuma grozījumu virzīšanu tautas nobalsošanai (referendumam). Rīcības modelis būs atkarīgs no mūsu iespējām mobilizēt cilvēku atbalstu un līdzekļus tālākām darbībām.